Skip to content
Skrutkovacia kotva STR U 2G EJOTHERM

Skrutkovacia kotva STR U 2G EJOTHERM

Skrutkovacia kotva s európskym certifikátom ETA. kotva sa zapúšťa do izolantu priamo pri montáži pomocou nástroja STR tool 2G. Upevnenie v betóne, plných a dierovaných stavebných materiáloch, v betóne z ľahčeného kameniva a tak isto upevnenie v pórobetóne a plynosilikátoch (kategórie A, B, C, D, ). Kotevná hĺbka 25 mm. Kotevná hĺbka v materiáloch kategórie E min. 65 mm. Piemer drieku 8 mm. Priemer taniera 60 mm.

Spotreba

podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise Murexin ESS alebo v projektovej dokumentácii KZS.