Špeciálne lepidlo do adhézneho lôžka LF 300

  • veľká prídržnosť/lepivosť
  • lepenie krytiny na krytinu
  • lepenie na nenasiakavé podklady
  • pružné

Veľmi kvalitné, disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, bez zápachu, so zvýšenou počiatočnou lepivosťou a výbornou odolnosťou voči zmäkčovadlám. V interiéri na lepenie elastických a textilných podlahových krytín. Zvlášť vhodné pre lepenie elastických krytín na nenasiakavé podklady. Vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba

cca 200 - 400 g/m² podľa podkladu a rubu podlahovej krytiny