Skip to content

Špeciálne plnivo SF 10

Biela prášková prísada do produktov Murexin, Špeciálna hydroizolácia WD-1K a Špeciálny náter WD TOP+. Maximálne množstvo, ktoré je odporúčané pridať do uvedených materiálov je 10 % hmotnostných. Umožňuje nanášanie väčších hrúbok vrstiev, ako je uvedené v ich príslušných technických listoch. Pridaním práškovej prísady sa zabezpečí dokonalé vytvrdnutie materiálu v celej hrúbke vrstvy.

Spotreba

max. 10% z hmotnosti WD-1K, WD Top+