Skip to content

Špeciálne plnivo SF 10

Biela prášková prísada do produktov Murexin špeciálneho tesnenia WD-1K a špeciálneho tesnenia WD Top+. Maximálne množstvo, ktoré je odporúčané pridať do uvedených materiálov je 10 % hmotnostných. Umožňuje nanášanie väčších hrúbok vrstiev, ako je uvedené v ich príslušných technických listoch. Pridaním práškovej prísady sa zabezpečí dokonalé vytvrdnutie materiálu v celej hrúbke vrstvy.

Spotreba

max. 10% hmotnostných z WD-1K, WD Top+