Špeciálny adhézny mostík DX 9

  • univerzálne použitie
  • rýchlo schnúci
  • nizka spotreba
  • takmer na všetky podklady

Jednozložkový, na spracovanie pripravený penetračný náter výrazne zlepšujúci priľnavosť následných vrstiev, bez obsahu rozpúšťadiel na báze špeciálnych disperzií. Po doby odvetrania vznikne mierne lepkavý povrch, ktorý je okamžite pripravený na aplikáciu následnej vrstvy. Na prípravu nasiakavých a nenasiakavých podkladov v interiéri a zastrešených/chránených vonkajších priestoroch. Vhodný ako hĺbková penetrácia pre nasiakavé minerálne podklady, ako cementové, anhydritové a magnezitové potery (aj s podlahovým kúrením). Nie je vhodný na 1-komp. PU-penetračné nátery a OSB-dosky s úpravou Conti-Finish.

Spotreba

50 - 70 g/m² podľa nasiakavosti podkladu

Farba

fialová