Spojka k zakladaciemu soklovému profilu

Plastová spojka na vzájomné spojenie zakladacích soklových profilov