Skip to content
Spojka k zakladaciemu soklovému profilu

Spojka k zakladaciemu soklovému profilu

Plastová spojka na vzájomné spojenie zakladacích soklových profilov