Skip to content

Stavebné a obkladové lepidlo BFK 03

  • na lepenie keramických obkladov a dlažieb
  • vhodná aj na presné murovanie
  • vhodná aj na lepenie izolačných dosiek

Hydraulicky tuhnúca, prášková, zušľachtená lepiaca malta na tenkovrstvé lepenie obkladov a dlažieb, odolná vode a mrazu, vhodná pre styk s potravinami. V interiéri aj exteriéri na lepenie keramických obkladov a dlažieb, na lepenie izolačných dosiek, sklovláknitých a ľahčených dosiek.

Spotreba

Spotreba podľa použitého zubového hladitka: cca 2,0 kg/m² pri 6 mm ozubení; cca 2,8 kg/m² pri 8 mm ozubení; cca 3,6 kg/m² pri 10 mm ozubení,

Farba

sivá