Skip to content

Sušiaca omietka z románskeho vápna KEMASAN 590

  • na trvalé vysúšanie veľmi vlhkých stien
  • paropriepustná
  • vyhovuje požiadavkám pre R omietky, EN 998-1:2004
  • odolná proti vlhkosti a soliam
  • na ručné spracovanie

Sušiaca sanačná omietka na báze prírodného hydraulického spojiva (románskeho vápna) s vysokým obsahom difúzne otvorených mikropórov. Používa sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou. Nosné, jadrové vrstvy omietok, vnútorné omietky do pivníc, omietky na pivničné klenby pod úrovňou terénu, pre všetky druhy vlhkosťou poškodených múrov (aj zmiešané murivá), a najmä na vlhké a zasolené murivá. Odporúča sa hlavne na reštaurovanie historických budov a stavieb v pamiatkovej starostlivosti a kultúrneho dedičstva. Odporúča sa tiež pri renovácii muriva kde neboli alebo sa nedajú použiť klasické metódy izolovania.

Spotreba

cca 30 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 cm