Skip to content

Trojuholníková páska EDB 35

  • vodotesná a trvalo elastická
  • ľahko nataviteľná
  • prepracovateľná s PMBC, FPD, natavovacích pásov
  • žiadna technologická prestávka pre ďalšie práce
  • bezproblémové napojenie vodorovnej a zvislej hydroizolácie

Trvalo elastická, natavovateľná, vysoko flexibilná elastomér-bitúmenová páska na vodotesné utesnenie stykov v oblasti základov a striech medzi komponentmi stojacimi v pravom uhle, ako napríklad medzi základovou doskou a zvislou stenou. Po vydrhnutí a stuhnutí nataveného materiálu sa vytvorí vodotesný spoj, ktorý je možné bez ďalšieho prepracovať hrubovrstvými bitúmenovými stierkami Murexin, reakčno-živičnými a tekutými hydroizoláciami Murexin alebo natavovateľnými a aj za studena samolepiacimi hydroizolačnými pásmi. Penetračný náter sa vykonáva bitúmenovým náterom BVS 300. Použitie Murexin trojuholníkovej pásky EDB 35 umožňuje dokonalé a bezproblémové napojenie vodorovnej a zvislej hydroizolácie napr. pri podzemných častiach stavieb.

Spotreba

cca 1 m/m

Farba

čierna