Skip to content

Ukončenie pre schodišťový profil – nerez

Prvok na tvarovo a funkčne dokonalé ukončenie schodišťového profilu.