Skip to content

Univerzálna izolácia PU 500

  • valcovateľná aj stierkovateľná
  • chemicky odolná
  • pružná
  • tixotropná

Dvojzložková, bezrozpúšťadlová, trvalo pružná, tixotropná, vode a pare nepriepustná, bezškárová hydroizolácia na polyuretánovej báze. Vyniká veľmi dobrou odolnosťou voči chemikáliám. V exteriéri a interiéri, na hydroizolovanie podláh a stien pod keramickými obkladmi a dlažbami v bazénoch, závodných kuchyniach, v priemyselných a trvalo vlhkých priestoroch, terasách a balkónoch. Spĺňa požiadavky EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W6, DIN 18534 pre zaťaženie vodou W0-I až W3-I (pre W3-I bez dodatočného chemického zaťaženia) podľa DIN 18531-5 (balkóny, lodžie a pod.) a DIN 18535 (bazény a nádrže).

Spotreba

cca 1,9 kg/m² / mm hrúbky vrstvy