Skip to content

Urýchľovač tuhnutia X 4

  • urýchluje tuhnutie a vysychanie
  • nezávislý od vlhkosti
  • konkrétne vypočítateľná pripravenosť na pokládku

Tekutá, chloridy neobsahujúca, univerzálna, prísada urýchľujúca tuhnutie cementových poterov v interiéri aj exteriéri. Vďaka plastifikačným prísadám sa znižuje množstvo zámesovej vody čo skracuje čas tuhnutia a následnú pripravenosť na pokládku podlahových krytín. Okrem toho zlepšuje konzistenciu zmesi čo pozitívne ovplyvňuje celkové spracovanie poteru.
Na dosiahnutie rýchlejšej pripravenosti na pokládku podlahových krytín, zvlášť vhodné pre vykurované potery. Použitie urýchľovača X4 predlžuje čas spracovania, skracuje nábeh pevnosti pri menšom zmrašťovaním a pnutí v poterovej hmote.

Spotreba

- pripravenosť na pokládku po 14 dňoch: pridajte X4 v množstve 2% hmotnosti cementu, do zámesovej vody. - pripravenosť na pokládku po 5 dňoch: pridajte X4 v množstve 3% hmotnosti cementu, do zámesovej vody. Teplota čerstvej beton. zmesy: + 5 °C až + 30 °C Teplota pri spracovaní: > + 5 °C

Farba

žlto-transparentná