Výplňová a oprávková hmota CA 85

  • tuhne bez pnutia
  • vysoká pevnosť

Rýchlo schnúca oprávková hmota na báze kalciumsulfátu s vysokou pevnosťou, tuhnúca bez pnutia. Len v interiéri, na vyrovnávanie, opravu a výplň otvorov a hlbokých nerovností v anhydritových poteroch, ako aj na vyrovnávanie a tmelenie suchých poterov a suchých stavebných dielov vyrobených na báze sadry. Vhodná aj pre podlahové vykurovanie a kolieskový nábytok.