Skip to content

Výplňová a oprávková hmota CA 85

  • tuhne bez pnutia
  • tixotropná

Rýchlo schnúca oprávková hmota na báze kalciumsulfátu s vysokou pevnosťou, tuhnúca bez pnutia. Len v interiéri, na vyrovnávanie, opravu a výplň otvorov a hlbokých nerovností v anhydritových poteroch, ako aj na vyrovnávanie a tmelenie suchých poterov a suchých stavebných dielov vyrobených na báze sadry. Vhodná aj pre podlahové vykurovanie a kolieskový nábytok.

Spotreba

​cca 1,5 kg/m² / mm hrúbky vrstvy