Výstuž trhlín GF – element

  • vysoká pevnosť spoja
  • žiadne rezanie podkladu
  • malá hrúbka zabudovania
  • spevnenie trhlín a škár

Výstuž trhlín s vysokou pevnosťou v ťahu, prenášajúca mierne pohyby a pnutia podkladu. Vďaka vysokej pevnosti v ťahu je výstuž trhlín GF vhodná na spevnenie a vystuženie trhlín, pracovných škár a pri zmenách podkladového materiálu so škárami do 5 mm. Vhodné na prepracovanie s nivelačnými hmotami, lepiacimi maltami, MS a PU lepidlami a MS-X3. V určitých prípadoch môže nahrádzať bežné zošívanie podkladu sponami. Vhodné na podlahové kúrenie.