Skip to content

Výstuž trhlín GL

  • vysoká pevnosť spoja
  • jednoduché spracovanie
  • malá hrúbka zabudovania

Výstuž trhlín s vysokou pevnosťou v ťahu, prenášajúca mierne pohyby a pnutia podkladu. Vďaka vysokej pevnosti v ťahu je výstuž trhlín GL vhodná na spevnenie a vystuženie trhlín,
pracovných škár a pri zmenách podkladového materiálu so škárami do 5 mm. Vhodné na prepracovanie s nivelačnými hmotami, lepiacimi maltami, MS a PU lepidlami. V určitých prípadoch môže nahrádzať bežné zošívanie podkladu sponami. Vhodné na podlahové kúrenie.