Skip to content
15732 15733 GF ExpressCoat EC60

Živica Express Coat EC 60

  • rýchlo tuhnúca
  • lesklá
  • UV a žltnutiu odolná
  • použiteľná pri nízkych teplotách

2-komponentná, transparentná reakčná živica, bez obsahu rozpúšťadiel, veľmi rýchlo reagujúca. Pre vytvorenie povrchových, ochranných vrstiev na priemyselných podlahách, ako penetrácia pre minerálne podklady, spojivo a pečatiaci náter pre dekoratívne čipsové podlahy. Tiež vhodná na prípravu rýchlej lepiacej hmoty v kombinácii s tixotropnou prísadou TE 2K pre osádzanie ukončovacích líšt, alebo hrubej reakčnej malty pridaním sušeného kremičitého piesku.

Spotreba

​- penetr. náter/adhéz. mostík: 0,3-0,4 kg/m² - ako čipsami plnená vrstva: cca 0,4 - 0,5 kg/m² - ako pečatiaca vrstva: cca 0,25 - 0,35 kg/m² - ako hrubá reakčná malta: 2,5 kg/m²/cm pri zmiešaní s krem.pieskom fr. 0,063-3,5 mm v pomere EP_KP=1:8