Skip to content
hintergrund bild

Novinky

Systémy pre parkovacie domy

6. októbra 2022

Dlhodobá funkčnosť a životnosť

Pojazdné plochy v parkovacích domoch sú namáhané nielen mechanickým zaťažením. Významný vplyv majú aj fyzikálne a chemické procesy. Aby bola zaručená dlhodobá funkčnosť a životnosť týchto plôch, je nevyhnutná ochrana ich železobetónových konštrukcií.

Systémy MUREXIN predstavujú optimálne riešenie, je však potrebné si uvedomiť, že len správne zrealizovaným napojením s okolitými konštrukciami – steny, stĺpy a ostatnými funkčnými prvkami – odvodňovacie žľaby a dilatačné škáry, dosiahneme fungujúce riešenie.

Farebné a trvácne značenie

Farebný navádzací systém je bezpečný len vtedy, ak je nezameniteľne rozpoznateľný. Pri výstavbe nového parkoviska alebo pri jeho rekonštrukcii musí byť zrealizované zreteľné označenie, ktoré sa nepoškodí, ani sa iným spôsobom nestane nerozoznateľným. 

Systémy MUREXIN sú odolné voči čistiacim prostriedkom, rovnako aj voči chemikáliám ako sú palivá, brzdové kvapaliny, motorové a mazacie oleje.

Moderný a bezpečný dizajn

Okrem technických požiadaviek zohrávajú úlohu pri úprave povrchov na viacpodlažných parkoviskách aj požiadavky na dizajn. Z funkčného hľadiska sú dôležité najmä otázky týkajúce sa bezpečnosti. V koncepcii dizajnu je potrebné dbať na orientáciu na parkovisku prostredníctvom prvkov určujúcich priestor, ako sú podpery, otvory a dvere.

Farebne zladený navádzací systém má nesmierny význam nielen pre vodičov, ale aj pre chodcov.

MUREXIN je pri výbere materiálov a farieb spoľahlivým partnerom, ktorý čerpá z mnohoročných skúseností.

Epoxidová stierka EP 2

Pigmentovaná, bezrozpúšťadlová, dvojzložková, samonivelizačná epoxidová stierka na konečné úpravy stredne namáhaných podláh. Vytvára lesklý, opticky dokonalý, pochôdzny a pojazdný povrch. Tónovateľná podľa vzorkovnice RAL.

Info o produkte
Polyuretánová stierka PU 600

Polyuretánová stierka PU 600

Bezrozpúšťadlová, samonivelizačná, veľmi pružná, dvojzložková stierka na báze PU živíc. Premosťuje dynamické trhliny. Je vhodná na realizáciu certifikovaného podlahového systému pre parkovacie domy.

Info o produkte