Skip to content
hintergrund bild

Novinky

Systém na opravu betónových konštrukcií

betónové konštrukcie

9. mája 2023

betónové konštrukcie

Oprava a údržba betónových konštrukcií

Betónové konštrukcie sú vystavené trvalému zaťaženiu rôznych vplyvov, ktoré ich poškodzujú, napr. rozmrazovacie prostriedky, odpadové vody, poveternostné vplyvy, statické a dynamické zaťaženie a zmeny v používaní.

MUREXIN má riešenie na preventívnu ochranu a opravu betónových konštrukcií. Poškodený betón a rovnako aj výstuž v ňom si vyžadujú vhodné opatrenia na zabezpečenie trvalej stability a použiteľnosti celej konštrukcie. Kvalitné maltové a povrchové ochranné systémy MUREXIN s modernými receptúrami umožňujú staticky efektívne opravy alebo doplnenia betónových konštrukcií, ako aj optimálnu ochranu pred vniknutím škodlivých látok.

Jednotlivé komponenty systému na údržbu a opravu betónových konštrukcií musia spĺňať požiadavky príslušných častí EN 1504.

ochrana výstuže

Ochrana výstuže BS 7

Jednozložkový cementom viazaný ochranný náter na oceľovú výstuž.

• ľahko spracovateľná
• nevyžaduje sa posyp kremičitým pieskom
• rýchlo prepracovateľná

Info o produkte
adhézny mostík

Adhézny mostík HS 1

Cementom viazaný, syntetickými živicami zušľachtený adhézny mostík pre následnú aplikáciu opravných mált.
• môže sa použiť aj ako ochrana výstuže
• veľká prídržnosť k podkladu

Info o produkte
sanačná malta

Sanačná malta SM 20

Cementová reprofilačná malta na opravu zvislých a stropných staticky zaťažených (R4) betónových konštrukcií. Strojne spracovateľná do hrúbky 5 cm v jednej vrstve.
• mrazu a posypovým soliam odolná
• ručne a strojne spracovateľná
• nízke zmrštenie – vytvrdzovanie bez trhlín

Info o produkte
oprávková malta

Oprávková malta RM 04

Cementová reprofilačná malta na opravu vodorovných staticky zaťažených (R4) betónových konštrukcií (napr. mostné konštrukcie, priemyselné podlahy do hrúbky 5 cm v jednej vrstve).
• mrazu a posypovým soliam odolná
• nízke zmrštenie – použiteľná ako výplňová malta
• ručne a strojne spracovateľná

Info o produkte
Ochranný náter

Ochranný náter na betón BF 100 Elastic

Na spracovanie pripravený, vodou riediteľný náter na báze akrylátu, elastický aj pri nízkych teplotách. Určenýna ochranu a vizuálnu úpravu betónových konštrukcií.
• paropriepustný
• CO2 brzda (ochrana proti karbonatácii)
• mrazu a posypovým soliam odolný

Info o produkte
Betónová stierka

Betónová stierka BS 05 G

Mrazuvzdorná cementová stierka triedy R2 pre finálne plošné úpravy betónových povrchov.
• mrazuvzdorná
• na vypĺňanie nerovností a plošné stierkovanie
• veľmi dobrá prídržnosť k podkladu

Info o produkte