Skip to content
hintergrund bild

Blog

Ako si vybrať vhodné materiály do domácnosti?

V čase, keď zariaďujeme interiér nášho domu, venujeme veľkú pozornosť farebnosti interiéru, dizajnu obkladových prvkov, odtieňu drevenej podlahy či jednotlivým kusom nábytku. Chceme dať interiéru vlastný štýl, súčasne sledujeme aktuálne trendy, a snažíme sa o to, aby všetko dopadlo podľa našich očakávaní. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, aké stavebné materiály vás vo vašej domácnosti obklopujú?

Môžete mať pekné drevené parkety, zaujímavý obklad, štýlovú obývačku či úžasnú kuchyňu. Dôležité je však aj to, akým materiálom dovolíte bývať spolu s vami. Pri zariaďovaní domácnosti by ste sa mali zamerať aj na stavebné materiály, ktoré sú súčasťou finálneho výsledku, ale ktoré často na prvý pohľad nevidíte. Takými sú aj hydroizolačný a penetračný náter alebo lepidlo na podlahové krytiny. To, aké materiály použijete, je v otázkach zdravej domácnosti kľúčové.

Stavebná chémia kedysi a dnes

V minulosti sa pri výrobe stavebných produktov často používali syntetické živice s vysokým obsahom prchavých látok. Z ekologického hľadiska išlo o látky, ktoré zaťažovali životné prostredie a boli zdravotne závadné, čo nepriaznivo vplývalo na zdravie spracovateľov a rovnako samotných užívateľov. Boli to prevažne dvojzložkové materiály, ktoré bolo potrebné miešať v presne predpísaných pomeroch, čo bolo na jednej strane spracovateľsky náročnejšie a na strane druhej to častejšie viedlo k spracovateľským chybám.

V súčasnosti, napríklad v oblasti lepidiel, prevažujú produkty na báze modifikovaných silánových polymérov (MS-P) a syntetických disperzií s minimálnym alebo žiadnym obsahom prchavých látok. Sú to väčšinou jednozložkové materiály, ktoré sú priamo v balení pripravené na okamžité použitie. Ide o  univerzálne produkty, ktoré sa dajú použiť na všetky typy podkladov a širokú škálu podlahových krytín alebo parkiet. V prípade, že je podklad súdržný a bez nečistôt či prachu, nie je ho potrebné ani penetrovať. Neobsahujú vodu, ktorá napr. pri parketách spôsobovala objemové zmeny, a neobsahujú ani rozpúšťadlá, ktoré pri krátkom odvetraní spôsobovali problémy.

Čo by ste si mali všímať pri výbere stavebných produktov?

  • Odporúčania výrobcu alebo jeho vyškolených spracovateľov ohľadom vhodnosti použitia pre danú konkrétnu situáciu. Prípadne rady technických zástupcov, ktorí sú zaškolení a vedia posúdiť, vzhľadom na svoje skúsenosti, situáciu a odporučiť optimálne riešenie.
  • Údaje a prehlásenia výrobcu o tom, aké normy a vyhlášky spĺňa daný materiál.
  • Materiálovú bázu a informácie o nebezpečných látkach a ochranných opatreniach pri spracovaní a likvidácii, napr. v Karte bezpečnostných údajov (KBU), enviro-EKO označenia na obaloch a v technických listoch, ktoré vám napovedia, že ide o výrobky priateľské k  životnému prostrediu (napr. Emicode EC1, EC1 Plus …).

Ekologické zloženie stavebných výrobkov bez negatívnych účinkov na životné prostredie a zdravie človeka je v súčasnosti trendom. Rovnako je dnes nutné dodržiavať prísnejšie normy. A aj súčasný zákazník je dnes v tomto smere náročnejší. Zo spracovateľského hľadiska sa preferuje už spomínaná jednozložková forma materiálov pripravených na okamžité spracovanie, aby bola aplikácia čo najjednoduchšia. Čo sa týka materiálu, najmä pri lepení parkiet, sa preferujú lepidlá zamerané na technológiu modifikovaných silánových polymérov, ktoré neobsahujú zmäkčovadlá, isokyanáty, silikóny a vodu. Sú to lepidlá, ktoré reagujú s vlhkosťou zo vzduchu alebo okolitých materiálov, aby následne vytvorili veľmi stabilnú siloxánovú väzbu.

Tip na produkt MUREXIN:

Na lepenie masívnych vlysových parkiet, palubových dosiek, 2- a 3-vrstvových hotových parkiet môžete použiť Pružné lepidlo na parkety X-Bond MS-K 511. Toto jednozložkové lepidlo na báze MS polymérov je bez obsahu vody a rozpúšťadiel, je pachovo neutrálne, má veľmi nízky obsah emisií (EC 1 PLUS) a zároveň tlmí kročajový hluk až o 14 decibelov. Je vhodné na všetky typy podkladov.