Skip to content
hintergrund bild

Blog

Stavebný materiál na každú stavbu

Stavebný materiál

Širokú škálu stavebných materiálov, ktoré sú určené na použitie od základov cez hrubú stavbu, potery, nivelačné hmoty, lepiace malty, omietky, stierky, škárovacie hmoty až po materiály na finálnu úpravu povrchov, predsa len niečo spája. A síce, úspech a dobré meno každej stavby závisí od kvality použitých stavebných materiálov, a samozrejme, remeselnej zručnosti pri ich zabudovávaní počas realizácie. 

Trvanlivé, ekologické, bezpečné …

Pri výbere stavebných materiálov je dôležité zvážiť niekoľko základných kritérií a zladiť ich skonkrétnymi požiadavkami a potrebami. V prvom rade je to účel, na ktorý bude daný stavebný materiál použitý. Tu treba zohľadniť viacero faktorov/vlastností ako sú napríklad pevnosť, odolnosť voči poveternostným podmienkam, v prípade použitia stavebného materiálu v exteriéri, tepelná a zvuková izolácia, ale tiež estetický vzhľad, a podľa miesta použitia, aj mnoho ďalších. Za zmienku určite stojí trvanlivosť a životnosť stavebných materiálov. Mali by ste mať jasno ako dlho očakávate, že stavebný materiál vydrží bez významného opotrebovania alebo poškodenia. Určite nie sú zanedbateľné ani náklady, ba práve naopak. Zohľadniť je potrebné náklady nielen na samotný stavebný materiál, ale aj na jeho realizáciu, a nezabudnite ani na náklady na údržbu. Niektoré materiály môžu byť finančne náročnejšie na realizáciu ako iné, ale môžu vyžadovať minimálnu údržbu, a naopak. 

Môže byť zaujímavé a užitočné zvážiť celý životný cyklus materiálu a s tým spojenédlhodobé náklady. Pamätajte, že aj keď sa môže jednať o materiál s nižšou počiatočnou cenou, ak má krátku životnosť a vyžaduje časté opravy alebo výmenu, môže sa ukázať, že celkové náklady na dlhodobé obdobie sú vyššie. V dnešnej dobe je stále viac dôležité zvážiť aj environmentálnu udržateľnosť stavebných materiálov. Ekologické zloženie stavebných materiálov bez negatívnych účinkov na životné prostredie a zdravie človeka, spolu s ich nízkou ekologickou stopou a vysokou mierou recyklovateľnosti, je v súčasnosti trendom. Rovnako je dnes nutné dodržiavať prísnejšie normy a bezpečnostné požiadavky. A aj súčasnízákazníci sú dnes v tomto smere náročnejší. Napríklad čo sa týka materiálu, najmä pri lepení parkiet, preferujú lepidlá zamerané na technológiu modifikovaných silanových polymérov (napr. Pružné lepidlo na parkety X-Bond MS-K 511), ktoré neobsahujú zmäkčovadlá, isokyanáty, silikóny a vodu. Sú to lepidlá, ktoré reagujú s vlhkosťou zo vzduchu alebo okolitých materiálov, aby následne vytvorili veľmi stabilnú siloxánovú väzbu. Lepidlá MS-P priľnú na takmer každý podklad, aj na sklenené a kovové podklady či nenasiakavé podklady, ako sú dlaždice alebo obľúbené terrazzo. Tým, že neobsahujú vodu, je eliminovaná možnosť nežiaduceho napúčania dreva a vznik škár. V neposlednom rade je pri výbere stavebných materiálov dôležitým kritériom jednoduchosť realizácie. Zo spracovateľského hľadiska sa obľube teší jednozložková forma materiálov, ktoré sú pripravené na okamžité spracovanie, čo skracuje celkovú dobu realizácie, a tým šetrí nielen čas, ale aj peniaze.

Univerzálne verzus špeciálne stavebné materiály

Univerzálnosť stavebných materiálov či výrobkov je výhodná hneď z niekoľkých dôvodov – flexibilita v použití, pri údržbe či opravách (použitie univerzálnych materiálov na stavbe je variabilnejšie, a v prípade potreby opravy alebo údržby umožňujú zvyčajne jednoduchšie riešenie), úspora skladovacích priestorov a tým aj nákladov (na skade postačuje mať menší sortiment produktov, čo vedie k úspore skladovacích priestorov, a tým aj nákladov), jednoduchšia realizácia (univerzálne materiály a výrobky majú často jednoduchší a štandardizovaný realizačný proces, čo môže zjednodušiť a urýchliť realizáciu, prípadne znížiť náklady na pracovnú silu).

Napriek tomu existuje situácie, a nie sú vôbec ojedinelé, kedy je potrebné voliť špeciálne stavebné materiály. K štandardným situáciám patria rôzne špecifické podmienky počas realizácie a/alebo počas užívania stavby ako sú extrémne teploty, vysoká vlhkosť, prítomnosť chemických látok alebo iné nebezpečné faktory.

Sú prevádzky, ktoré kladú aj na stavebné materiály vyššie požiadavky napríklad z hľadiskabezpečnosti – nemocnice, laboratóriá, jadrové elektrárne alebo iné kritické infraštruktúry, kde je potrebné zvoliť špeciálne materiály s certifikátmi a vlastnosťami, ktoré spĺňajú prísne bezpečnostné štandardy. Spomeňme aspoň prevádzky, v ktorých nie je žiaduca prítomnosť elektrostatického výboja. Ide o prevádzky, ktorých súčasťou sú elektronické súčiastky a vybavenie, ktoré sú na elektrostatické výboje veľmi citlivé. Môže dôjsť nielen k ich poškodeniu, ale môžu byť tiež úplne zničené. Ešte väčšie riziko je v prevádzkach, kde sa manipuluje s prchavými látkami. Pri realizácii tzv. vodivej podlahy, ktorá je do týchto prevádzok nevyhnutná, je na lepenie podlahových krytín určené jednozložkové Špeciálne vodivé lepidlo MS-P EL 650.

Samostatnú kategóriu stavieb so špeciálnymi požiadavkami na zloženie aj vzhľad stavebných materiálov predstavuje obnova historických budov alebo pamiatok, kde je potrebné použiť špeciálne stavebné materiály, ktoré sú zložením aj vzhľadom podobné pôvodnému materiálu, a pomocou nich je zachovaná ich autenticita a estetika. V niektorých prípadoch môže byť výber špeciálnych materiálov motivovaný estetickými požiadavkami. Ak projekt vyžaduje výnimočný dizajn alebo nezvyčajné estetické prvky, môže byť potrebné vybrať stavebný materiál či produkt, ktorý umožňujú dosiahnutie požadovaného vizuálneho efektu.

Pri rozhodovaní aký stavebný materiál použijete je dôležité zvážiť potreby projektu,požiadavky na špecifické podmienky alebo funkcie, a samozrejme, je dobré poradiť sa s odborníkmi so skúsenosťami, ktorí vám pomôžu nájsť optimálne riešenie na každú stavbu a situáciu.