Skip to content
hintergrund bild

Blog

Hydroizolačné membrány, cez ktoré neunikne ani kvapka

Konštrukcie, interiérové aj exteriérové, ktoré sú trvalo vystavené pôsobeniu vody, je potrebné správne izolovať. Iba tak budú dostatočne chránené proti nežiadúcim účinkom vlhkosti a vode, ktoré by časom mali negatívny vplyv na ich funkčnosť a životnosť. V interiéri – v priestoroch kúpeľne, kuchyne, sprchových kútov, ako aj v exteriéri – na terasách či balkónoch sa na odizolovanie podláh a stien pod keramickými obkladmi a dlažbami používajú hydroizolačné membrány. Podklad pod obkladom a dlažbou v týchto priestoroch na miestach, ktoré sú vystavené pôsobeniu vody, tak spĺňa požiadavku na vodotesnosť.

Garantovaná vodotesnosť

Tekuté hydroizolačné membrány MUREXIN spĺňajú všetky požiadavky normy STN EN 14891: Tekuté hydroizolačné membrány na použitie pod keramické obkladové prvky. Táto európska harmonizovaná norma platí pre všetky tekuté hydroizolačné membrány na polymér-cementovej, disperznej aj reakčno-živičnej báze, ktoré sú určené na použitie pod keramické obkladové prvky na stene a podlahe. Norma stanovuje základné požiadavky na pevnosť v ťahu pre normovú skladbu – betónový podklad-penetrácia-hydroizolačná membrána-lepiaca malta-obklad pri kontakte s vodou, po tepelnom starnutí, po zmrazovacích cykloch, po kontakte s vápennou vodou. Ďalej požiadavky na vodotesnosťschopnosť premostenia trhlín pri bežných podmienkach. Hydroizolačné membrány môžu spĺňať aj iné voliteľné vlastnosti, akými sú napríklad odolnosť po kontakte s chlórovou vodou či schopnosť premostenia trhlín pri nízkych alebo veľmi nízkych teplotách.

Rôzna materiálová báza

Tekuté hydroizolácie alebo tekuté hydroizolačné membrány z materiálového hľadiska delíme na tekuté hydroizolačné membrány na báze cementov modifikovaných polymérmi (CM), disperzné tekuté hydroizolačné membrány (DM) a tekuté hydroizolačné membrány na báze reaktívnych živíc (RM).
Všetky spomenuté hydroizolačné membrány môžu mať označenie O1, O2 a P podľa toho, aké vlastnosti spĺňajú. Označenie O1 znamená, že membrána má schopnosť premostenia trhliny pri nízkych teplotách (do -5°C), označenie O2 – schopnosť premostenia trhliny pri veľmi nízkych teplotách (do -20°C) a označenie P znamená, že membrána má dostatočnú pevnosť v ťahu po kontakte s chlórovou vodou, čo je dôležitý parameter napríklad pre plavecké bazény.

Podľa čoho je potrebné postupovať pri výbere vhodnej hydroizolácie?

Nie všetky hydroizolačné membrány sú vhodné do exteriéru. V prípade, ak idete realizovať hydroizoláciu proti netlakovej, odtekajúcej vode na stenách a podlaháchv interiéri, v priestoroch ako sú kúpeľne, sprchy, kuchyne a podobne,môžete sa rozhodnúť pre disperznú tekutú hydroizolačnú membránu (DM) Tekutá fólia 1 KS. Je to pastovitá, jednozložková, bezškárová hydroizolačná membrána bez obsahu rozpúšťadiel. Je trvalo pružná, pripravená na okamžitú aplikáciu. Nanáša sa jednoducho penovým valčekom alebo hladítkom. Vždy je potrebné zrealizovať dve vrstvy, pričom druhá vrstva sa nanáša až po vyschnutí prvej (cca 15 minút). Celková vrstva musí byť celistvá a jej hrúbka by mala byť minimálne 0,5 mm a maximálne 2 mm. Lepenie obkladu a dlažby je možné už po cca 3 hodinách.

Na realizáciu dokonalej a trvanlivej hydroizolácie priamo pod keramické obklady v sprchách, sprchovacích kabínach, kúpeľniach, ale tiež terasách, balkónoch ako aj v bazénoch, použite tekuté hydroizolačné membrány na báze cementov modifikovaných polymérmi (CM), ktoré ponúkajú dobrýpomer výkon-cena. S hydraulicky tuhnúcou, dvojzložkovou hydroizoláciou bez obsahu rozpúšťadiel  Hydro Basic 2K  vytvoríte účinnú bezšvovú hydroizoláciu. Keďže ide o dvojzložkový produkt, je najprv potrebné zmiešať obidva komponenty predpísaným spôsobom a potom hmotu naniesť zubovým hladidlom na podklad. Opačnou stranou hladidla povrch ľahko uhladíte. Materiál nanášajte v dvoch navzájom nezávislých pracovných krokoch, pričom druhú vrstvu aplikujte až po vyschnutí prvej vrstvy (cca 4 hodiny). Celková vrstva musí mať hrúbku minimálne 2 mm a maximálne 4 mm. Lepenie obkladu a dlažby je možné po cca 24 hodinách.

Ak potrebujete viac ako dokonalú a trvanlivú hydroizoláciu, napríklad do priestorov s chemickým zaťažením (slaná voda), je tu tekutá hydroizolačná membrána na báze reaktívnych živíc (RM). Univerzálna izolácia PU 500 je dvojzložková, bezškárová hydroizolácia na polyuretánovej báze, ktorú môžete použiť v exteriéri aj interiéri. Neobsahuje žiadne rozpúšťadlá. Má tixotropnú konzistenciu, výborne sa spracováva aj na zvislých plochách. Vytuhnutá izolácia je trvalo pružná, vode a pare nepriepustná a odolná mechanickým vplyvom. Vyniká veľmi dobrou odolnosťou voči chemikáliám.

Odpoveď na otázku: Podľa čoho je potrebné postupovať pri výbere vhodnej hydroizolácie? by v skratke znela – podľa miesta použitia, podľa nárokov na prípravu a čas realizácie, podľa špecifických požiadaviek, akou je napríklad požiadavka na chemickú odolnosť.

Vedeli ste, že:

Označovanie hydroizolačných membrán je prehľadné a každý si podľa neho môže jednoducho odvodiť účel použitia konkrétnej hydroizolácie dostupnej na našom trhu.
Napríklad liata hydroizolácia s označením CM 02P je hydroizolačná membrána na báze cementov modifikovaných polymérmi, určená do interiéru aj exteriéru, ktorá má schopnosť premosťovať trhliny pri veľmi nízkych teplotách do -20°C, a zároveň je vhodná do priestorov v kontakte s chlórovou vodou, napr. do plaveckých bazénov😊.