Skip to content
hintergrund bild

Blog

Disperzné lepidlá do každej situácie

Disperzné lepidlá sú obľúbené hneď z niekoľkých dôvodov. Je to ich všestranné použitie – používajú sa na lepenie papiera, dreva, textílií, keramiky a mnohých ďalších materiálov, jednoduchá aplikácia, výhodná cenová úroveň, ľahké čistenie či nízka toxicita.

Disperzné lepidlo je druh lepidla, ktoré sa skladá z polymérov rozpustených vo vode. Tieto polyméry sa nazývajú disperzie a po zaschnutí tvoria trvanlivú väzbu medzi materiálmi, ktoré sa majú lepiť.
 
My si dnes povieme o disperzných lepidlách, ktoré sa používajú na lepenie rôznych druhov podlahových krytín v interiéri.

Aké druhy podlahovín možno lepiť pomocou disperzného lepidla?

Jednoducho povedané, disperzným lepidlom nalepíte všetko – od PVC/vinylovýchpodlahových krytín, cez krytiny zo syntetického kaučuku, textilné podlahové krytiny/koberce, plsť až po parkety. Na čo si však musíte dať pozor, je vhodný typ disperzného lepidla.

Čo sa týka samotných vlastností disperzných lepidiel, medzi základné parametre patrí viskozita, ktorá je, jednoducho povedané, zodpovedná za to, ako rýchlo alebo pomaly sa lepidlo „pohybuje“. Lepidlá s vyššou viskozitou sú hustejšie a menej tekuté, zatiaľ čo menej viskózne lepidlá sú tekutejšie a ich aplikácia je jednoduchšia. Ďalším dôležitým parametrom je čas otvorenia, t.j. čas medzi aplikáciou lepidla a jeho zaschnutím, počas ktorého sa dá ešte s lepidlom pracovať. Adhézia alebo priľnavosť je ďalšou dôležitou vlastnosťou disperzného lepidla. Hovorí o tom, ako dobre lepidlo drží a zabezpečuje tak spoľahlivé spojenie. Elastickosť je schopnosť lepidla prispôsobiť sa pohybu podlahových krytín, ktoré sa ním nalepia. Lepidlá s vyššou elastickosťou sú odolnejšie voči prasknutiu a odlupovaniu. Vodotesnosť znamená, ako dobre lepidlo drží pri kontakte s vodou. Lepidlá s vyššou vodotesnosťou sú odolnejšie voči vlhkosti a vode. V neposlednom rade je to toxicita lepidla, ktorá pojednáva o množstve a závažnosti chemických látok obsiahnutých v lepidle. Disperzné lepidlá sú všeobecne považované za bezpečné a neškodné pre ľudí aj životné prostredie. Sú založené na vodnej báze. Obsahujú polyméry, ktoré sa rozpúšťajú vo vode a po vyschnutí vytvárajú trvanlivú väzbu. Disperzné lepidlá neobsahujú organické rozpúšťadlá, ktoré by mohli byť zdraviu škodlivé. Je však dôležité uvedomiť si, že tak ako pri použití akejkoľvekchemickej látky, tak aj disperzného lepidla, je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa minimalizovalo riziko potenciálnych rizík. Pri práci s disperzným lepidlom sa odporúča používať ochranné rukavice a respirátor na ochranu rúk a dýchacích ciest. Je tiež dôležité dodržiavať pokyny výrobcu a uskladňovať lepidlo mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Ako teda postupovať pri výbere disperzného lepidla?

Pri výbere disperzného lepidla je potrebné zvážiť niekoľko faktorov, čo vám zaručí očakávané výsledky. Kľúčovým kritériom je typ podlahovej krytiny. Rozličné typy podlahových krytín môžu vyžadovať rôzne typy disperzných lepidiel. Samozrejme, na trhu nájdete aj univerzálne lepidlá. Obľúbené je Lepidlo na dizajnové podlahové krytiny D 495, ktoré je vystužené vláknami, má veľkú rozmerovú stálosť aj počiatočnú prídržnosť a krátky čas odvetrania. Je ľahko spracovateľné a je určené na lepenie podlahových krytín do vlhkého lôžka. Navyše neobsahuje rozpúšťadlá a má nízky obsah emisií. Nalepíte ním dizajnové PVC podlahy(“vinyl”), PVC a CV krytiny tak v pásoch ako aj dielcoch, kaučukové podlahy čipolyolefínové krytiny (bez obsahu chlóru). Pri výbere vhodného lepidla treba zobrať doúvahy aj podmienky prostredia, v ktorom idete realizovať podlahu lepením, a v neposlednom rade, kvalitu lepidla. Ak sa rozhodnete pre kvalitné lepidlo od spoľahlivého výrobcu budete mať zaručený aj primerané poradenstvo a servis, ktoré budú viesť k spoľahlivej realizácii a minimalizovaniu možných problémov počas užívania podlahy.

Disperzné lepidlo a drevené podlahy

Disperzné lepidlá sa často používajú aj na lepenie drevených podláh. Pri lepení drevených podláh s disperzným lepidlom je dôležité zvoliť správny typ lepidla, ktorý bude vhodný nielen pre konkrétny typ podkladu, ale tiež pre konkrétny typ dreva. Pred lepením drevených podláh s disperzným lepidlom je dôležité pripraviť podklad tak, aby bol čistý, suchý a hladký. V prípade, že máte pochybnosti alebo otázky ohľadom použitia disperzného lepidla na lepenie drevených podláh, odporúčame konzultovať jeho použitie/výber s odborníkom v oblasti stavebníctva alebo s výrobcom disperzného lepidla.

Na lepenie vlysových a 8 mm mozaikových parkiet, predovšetkým na nasiakavé minerálne podklady, je vhodné ekologické Disperzné lepidlo na parkety M 522Lepidlo neobsahujerozpúšťadlá, je bez zápachu, vyznačuje sa vysokou lepivosťou a konečnou pevnosťou, ako aj dobrými vlastnosťami počas spracovania. Má veľmi vysokú pevnosť v šmyku a strihu a výborný pomer cena/výkon.

Životnosť podlahy nalepenej disperzným lepidlo

Životnosť podlahy nalepenej pomocou disperzného lepidla sa môže líšiť v závislosti od mnohých faktorov, ako sú typ podlahovej krytiny, typ disperzného lepidla, podklad, výrobca,a samozrejme, závisí aj od kvality realizácie a následnej údržby počas svojej životnosti. Všeobecne platí, že podlahy nalepené pomocou disperzného lepidla majú tendenciu byť veľmi trvanlivé a spoľahlivé.

Tip na produkt MUREXIN:

Aj na lepenie krytiny na krytinu…

Veľmi kvalitné, pružné, disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, bez zápachu, so zvýšenou počiatočnou prídržnosťou/lepivosťou a dlhým časom otvorenia Špeciálne lepidlo do adhézneho lôžka LF 300 je vhodné na lepenie elastických a textilných podlahových krytín, ako aj na lepenie krytiny na krytinu. Zvlášť vhodné je na nenasiakavé podklady.