Skip to content
hintergrund bild

Blog

Sanácia železobetónových konštrukcií – krok za krokom

Sanácia železobetónových konštrukcií

Železobetón je betón vystužený oceľovými prútmi, pletivom, profilmi alebo lanami. Pridaním ocele do betónu sa výrazne zvyšuje nosnosť tohto tradičného stavebného materiálu. Železobetón našiel uplatnenie pri priemyselnej výrobe betónových prefabrikátov, napríklad panelov či nosníkov, a rovnako priamo na stavenisku, kde vzniká vytvorením oceľovej kostry požadovaného tvaru zváraním alebo viazaním, a jej následným vyliatím betónom. Pre dosiahnutie dobrých pevnostných a korózií odolných vlastností, by mala byť oceľ minimálne 5 cm pod betónom. Oceľ je tak chránená chemickou reakciou betónu a železa.

Avšak ani pevný a na prvý pohľad večný stavebný materiál, akým železobetón je, neodolá všetkému a skôr či neskôr môže dôjsť k jeho poškodeniam. K najčastejším príčinám, ktorých následkom sú poruchy na betónových a železobetónových konštrukciách patria: nesprávne/nevhodné zloženie betónu, nekvalitne zrealizované betonárske práce, mechanické poškodenie, vplyv vzdušnej vlhkosti a chemických prvkov (chemické poškodenie v dôsledku zvýšeného znečistenia CO2, ktoré vedie ku korózií konštrukčnej ocele), tepelné namáhanie (zmrazovacie cykly), nadmerné zaťaženie vlhkosťou alebo znečistením.

Úlohou sanácie železobetónových konštrukcií je zabezpečiť opätovné plnenie funkcie poškodených železobetónových konštrukcii tak po statickej, ako aj po vzhľadovej stránke. Sanácia poškodených konštrukcií začína odbornou diagnostikou porúch so zistením príčiny ich vzniku a určením ich rozsahu, pokračuje zadefinovaním komplexného materiálové riešenia a končí kvalitnou realizáciou.

Postup sanácie železobetónových konštrukcií/stropy, balkónové dosky a lodžie

1/ Podklad zbavte voľných, nesúdržných častí a poškodeného betónu vhodným spôsobom – otlčením alebo otryskaním vysokým tlakom vody.

2/ Koróziou napadnutú výstuž zbavte hrdze, napríklad pieskovaním a ošetrite ochranným náterom, ktorý nanášajte štetcom v dvoch krokoch. Druhý náter môžete aplikovať až keď je prvý náter nosný, t. j. cca po 6 hodinách. Celková vrstva musí mať po zaschnutí hrúbku minimálne 1 mm.
Jednozložkový cementom viazaný ochranný náter na oceľovú výstuž Ochrana výstuže Repol BS 7 je zušľachtený polymérmi. Vďaka minerálnemu zloženiu a rýchle tuhnúcej receptúre sa vyznačuje vysokou priľnavosťou na oceli aj betóne. Ľahko sa spracováva, po aplikácii nie je nutný posyp kremičitým pieskom.


3/ Pôvodný betón predvlhčite. Adhézny mostík Repol HS 1 nanášajte na matne vlhký podklad kefou tak, aby ste dosiahli súvislé pokrytie podkladu, a tým zaistili dokonalé spojenie s podkladom. Vyvarujte sa vzniku mlák na betónovom podklade. Adhézny mostík vyžaduje len minimálne množstvo zámesovej vody, aj pri mäkkej konzistencii však vykazuje veľmi vysoké hodnoty prídržnosti.

4/ Na ešte vlhký adhézny mostík naneste v potrebnej hrúbke sanačnú maltu, systémom ,,mokré do mokrého‘‘. POZOR: Na zaschnutý adhézny mostík nie je možné sanačnú maltu aplikovať. Sanačnú maltu nanášajte ručne alebo strojovo, tzv. mokrým striekaním. Najskôr naneste tenkú kontaktnú vrstva a na ňu postupne nanášajte ďalšie vrstvy až do dosiahnutia požadovanej hrúbky. Priemyselne vyrábaná, minerálna, suchá, maltová zmes s výbornou priľnavosťou k betónu Sanačná malta SM 20 je určená na opravu betónových konštrukcií s nosnou funkciou. Rovnako je vhodná na opravu a úpravu tvaru alebo vzhľadu minerálnych podkladov. Maximálna hrúbka vrstvy v jednom pracovnom kroku je 20 mm, lokálne 40 mm.

5/ Nanesenú vrstvu sanačnej malty zrovnajte latou a následne povrch nanesenej malty zahlaďte.

6/ Nanesenú sanačnú maltu je vhodné chrániť pred rýchlym vysychaním, najmä pri horúcom alebo veternom počasí a na priamom slnku. Ešte na vlhký povrch môžete použiť bezrozpúšťadlový, striekateľný, rýchlo účinkujúci ochranný náter Ochrana proti odparovaniu LF 3. Tenvytvorí nepriepustný povlak, ktorý časom zvetrá. Pri nanášaní ďalšej vrstvy na takto ošetrené betónové plochy je potrebné odskúšať jej priľnavosť, a v prípade potreby, povlak na ochranu proti odparovaniu vody mechanicky odstrániť.

Tip MUREXIN produkt: Betónová stierka Repol BS 05 G

Ak potrebujete vyrovnať nerovnosti na betónových prefabrikátoch, dekoračných betónových plochách v interiéri či exteriéri môžete použiť hotovú, práškovú oprávkovú hmotu šedej farby, ktorá má minimálne zmraštenie, je mrazu a poveternostným vplyvom odolná a má dobrú priľnavosť. Maximálna hrúbka vrstvy pri celoplošnom vyspravení je 3 mm, pri lokálnych úpravách 5 mm.