Skip to content
hintergrund bild

Blog

Penetračný náter a spodná stavba

Keď idete realizovať nový poter, novú omietku v interiéri, novú maľovku či dokonca fasádnu omietku, výsledný efekt a častokrát aj ich životnosť závisí od toho, koľko pozornosti ste venovali príprave podkladu. Vhodný penetračný náter má za úlohu zjednotiť nasiakavosť podkladu, zvýšiť priľnavosť medzi dvoma vrstvami materiálu alebo materiálom a podkladomV prípade špecifickejších podmienok možno použiť hĺbkový penetračný náter, ktorý je navrhnutý tak, aby prenikal do pórov povrchu a vytvoril pevný základ pre ďalšie materiály. Pri pieskujúcich podkladoch môže mať penetračný náter spevňujúci účinokrovnako tak môže zabezpečiť premostenie drobných vlásočnicových trhlín – penetračné nátery s vláknami. Sošpeciálnymi penetračnými nátermi sa však v rámci stavby prvýkrát stretávame prrealizácii stavebných izolácií proti zemnej vlhkosti.

Každá budova, ktorá je podpivničená alebo postavená na teréne, musí byť dostatočným spôsobom izolovaná proti vode, pričom zaťaženie vodou môže byť rôzne – od zemnejvlhkosti po tlakovú vodu. Keď hovoríme o zemnej vlhkosti máme na mysli vodu, ktorá je vždy prítomná v pôde. Ide o kapilárnu, nasiaknutú a viazanú vodu. Z tohto dôvodu zemnávlhkosť predstavuje vždy prítomné, aj keď najmenšie, zaťaženie vodou. Tlaková voda alebo vsakujúca voda, o ktorej tiež hovoríme ako o podzemnej, sa nachádza v rôznych hĺbkach a druhoch pôdy. Je to voda, ktorá vyvíja tlak na podzemnú časť stavby. Vsakujúca voda môže byť zachytená alebo nezachytená, pričom nezachytená postupne prechádza vrstvami zeminy. V prípade, že je pôda menej priepustná, vsakujúca voda sa vzdúva pred podzemnou časťou stavby a vyvíja na ňu hydrostatický tlak. Zachytená vsakujúca voda predstavuje pre stavbu najväčšie zaťaženie.

Izolovanie podzemnej časti stavby

Aby sa zabránilo škodám na spodných častiach budov, je potrebné poznať a vyhodnotiť typ zaťaženia vodou, ktoré možno na stavbe očakávať. Podľa zvoleného zaťažovacieho stavu sa potom pristúpi k izolačným prácam. Pre dokonalé vyhotovenie izolácie stavby je mimoriadne dôležité, aby bol správne pripravený podklad. Musí byť nezamrznutý, pevný, nosný, tvarovo stály, bez prachu, špiny, oleja, mastnoty, bez odformovacej zmesi a voľných častí. A, samozrejme, opatrený vhodným penetračným náterom. V prípade hlbších škár a väčších nerovností v podklade, je na ich vyplnenie a zastierkovanie potrebné ešte pred začatím izolačných prác použiť reprofilačnú maltu.

Správny penetračný náter

Na spevnenie a prípravu nasiakavých podkladov pred nanášaním stavebných izolácií na bitúmenovej a minerálnej báze, ale tiež pod izolácie na báze MS-polymérov je vhodný Izolačný základ AG 3.

Je to vysokovalitný, životnému prostrediu neškodný, penetračný náter bez obsahu rozpúšťadiel. Má výrazný spevňujúci účinok, výborne preniká do podkladu a pre lepšiu kontrolu aplikácie je prifarbený na modro. Okrem toho je vhodný na zrovnomernenie nasiakavosti podkladu pred nanášaním minerálnych nivelačných a stierkových hmôt, omietok, sanačných a zálievkových mált a jednozložkových náterov na podlahy a steny. Penetračný náter sa nanáša valčekom, štetkou, kefou alebo striekacím zariadením neriedený rovnomerne na podklad. Pri použití na veľmi savé podklady sa odporúča aplikovať ho v množstve, ktoré do podkladu vsiakne. Samozrejme, je nutné sa vyhnúť tvorbe mlák. Na takto pripravený podklad môžete po predpísanej technologickej prestávke pokračovať s realizáciou izolačnej stierky. 

Tip na produkt MUREXIN:

Hrubovrstvá izolačná stierka 1K Express je jednozložková, bezrozpúšťadlová, rýchlo reagujúca, bitúmenová stierková hmota, pripravená na ručné a strojné spracovanie. Pre zvýšenie pružnosti je plnená granulátom z polystyrénu. Nanáša sa ozubenou stierkou v rovnomernej vrstve v max. hrúbke vrstvy 2-3 mm. V závislosti od zaťaženia vodou je potrebné naniesť druhú vrstvu rovnakým spôsobom buď do zavädnutej prvej vrstvy alebo až na úplne zaschnutú prvú vrstvu. Spolu musia mať vrstvy hrúbku min 3 mm. Na bezpečné preklenutie trhlín sa odporúča prvú vrstvu vystužiť vložením a zapracovaním sklotextilnej sieťky.

Vedeli ste, že:

Izolačné stierky sa nanášajú celoplošne bez spojov. Podľa druhu spracovania sú v ponuke 1- a 2-zložkové materiály. 1-zložkové (1K) sú pripravené na okamžité spracovanie bez nutnosti miešania. Použité a dobre uzavreté balenia sa môžu kedykoľvek znova použiť. 2-zložkové materiály (2K) sa musia premiešať, majú tomu zodpovedajúcu dobu spracovania, ale naproti tomu rýchly čas tuhnutia vďaka čomu sú už krátko po spracovaní odolné proti poveternostným vplyvom.