Skip to content
hintergrund bild

Blog

Krása a nadčasovosť prírodného kameňa

Obklady a dlažby z prírodného kameňa sú stále veľmi obľúbené pre svoj jedinečný vzhľad a tvar, ktorý každému priestoru zaručí originálny výsledok. Vďaka prirodzeným vlastnostiam a jedinečným farebným štruktúram je každá plocha z prvkov z prírodného kameňa prirodzeným unikátom. Obklady a dlažby z prírodného kameňa sú stále veľmi obľúbené pre svoj jedinečný vzhľad a tvar, ktorý každému priestoru zaručí originálny výsledok. Vďaka prirodzeným vlastnostiam a jedinečným farebným štruktúram je každá plocha z prvkov z prírodného kameňa prirodzeným unikátom.

Pri výbere prírodného kameňa je dôležité poznať jeho špecifické vlastnosti. Jednou z nich je postupná premena minerálov obsiahnutých v prírodnom kameni, v dôsledku ktorej môže prísť k zmene pôvodného zafarbenia, ktorému však nevieme zabrániť. Ide o pomalý a neodvratný prírodný proces zvetrávania. Pri lepení a škárovaní prvkov z prírodného kameňa je nutné použiť vhodný materiál. Okrem správnej prípravy podkladu a výberu lepiacej malty, by sme nemali podceniť ani výber vhodnej škárovacej malty. Nie menej dôležité je dodržať pracovný postup aj s predpísanými technologickými prestávkami.

Postup lepenia a škárovania prírodného kameňa

1. Na celú plochu rovnomerne naneste vhodný penetračný náter. V prípade nasiakavého podkladu môžete použiť Hĺbkový základ LF1. Pri použití na veľmi nasiakavé podklady je dobré aplikovať penetračný náter v  množstve, ktoré vsiakne do podkladu. Vyhnite sa tvorbe mlák. Na nenasiakavé podklady aplikujte neriedený penetračný náter Superzáklad D4. Penetračný náter nanášajte maliarskou štetkou, penovým alebo velúrovým valčekom rovnomerne na pripravený podklad. Náradie po použití dobre umyte vodou. Po vyschnutí penetračného náteru, na nasiakavých podkladoch (Hĺbkový základ LF1) po cca 15 minútach a na nenasiakavých podkladoch (Superzáklad D4) po cca 60 minútach, môžete začať s lepením samotného dlažby. Nezabudnite: Čas schnutia vždy závisí, okrem nasiakavosti podkladu, od aktuálnych klimatických podmienok – teploty vzduchu a podkladu a relatívnej vzdušnej vlhkosti. Penetrácia sa nikdy nesmie podceniť, pretože od nej závisí kvalita a životnosť konečného výsledku.

2. Na lepenie prírodného kameňa, najmä v exteriéri, odporúčame použiť malty z trasového cementu, ktoré eliminujú vznik vápenných výkvetov a znižujú riziko nežiaduceho zafarbenia obkladu. Materiál nanášajte na podklad v dvoch krokoch. V prvom kroku naneste tenkú kontaktnú vrstvu. V druhom kroku, ešte do vlhkej prvej vrstvy, naneste lepiacu maltu zubovou stierkou pod uhlom cca 45–60°.

3. Pri lepení v exteriéri a na plochách s veľkým zaťažením naneste lepiacu maltu aj na rubovú stranu kameňa. Ide o systém obojstranného nanášania lepidla, tzv. metóda buttering floating. Krytie rubu dlaždice odporúčame v exteriéri min. 95% (v interiéri min. 60%).

4. Kamenný prvok umiestnite na vopred stanovené miesto a zatlačte do lôžka z lepiacej malty. Prípadne prebytky lepiacej malty na povrchu dlaždice odstráňte vlhkou špongiou. Lepiacu maltu nechajte predpísanú dobu vytvrdnúť. Počas tejto doby chráňte dlažbu pred mechanickým zaťažením.

5. Na škárovanie môžete použiť opäť materiál s trassovou prísadou, ktorá znižuje riziko vzniku vápenných výkvetov. Škárovaciu maltu kameninovú Trass SF 50 nanášajte opatrne len do škár pomocou škárovacej pištole, pretože pri celoplošnom nanášaní môže prísť k trvalému zafarbeniu povrchu. Následne maltu zatlačte pomocou gumenej stierky do celého profilu škáry.

Spracovateľský tip MUREXIN:

Príprava podkladu pred škárovaním
Kvôli zachovaniu rovnomernosti farebného odtieňa škárovacej malty je dôležité, aby lepiaca malta bola pred škárovaním dobre vyschnutá a aby bola zo škár rovnomerne odstránená. Bočné steny škár musia byť suché, zbavené prachu a nesmú byť znečistené látkami, ktoré by mohli zmenšiť prídržnosť škárovacej malty. Rovnako obkladové prvky pred škárovaním umyte, zbavte prachu, nečistôt a iných látok, ktoré by mohli spôsobiť zafarbenie či iné  poškodenie škárovacej malty.

6. Po zaschnutí škárovacej malty zvyšky povlaku odstráňte vodou. Po zaškárovaní chráňte povrch pred mechanickým zaťažením (chôdzou) po dobu cca 8 hodín.

7. Po vytvrdnutí škárovacej malty, cca po 24 hodinách, odporúčame kvôli ochrane povrch obkladových prvkov z prírodného kameňa naimpregnovať. Môžete použiť špeciálny impregnačný prostriedok s účinnými látkami na odpudzovanie vody a olejových nečistôt Impregnačný prostriedok Cura IG 20.  Vzhľadom na to, že prostriedok je na vodnej báze, neobsahuje organické rozpúšťadlá. Alebo môžete použiť pečatiaci prostriedok bez obsahu rozpúšťadiel na ochranu nasiakavých podláh z prírodného a umelého kameňa Kamenná pečať Cura SI 90, ktorý je pripravený na okamžité použitie. Preniká do pórov kameňa a vytvára hodvábny lesklý film. Súčasne zvýrazňuje farbu a štruktúru kameňa. Ošetrená plocha je zároveň odolnejšia a ľahšie sa udržiava.

Tip na produkt MUREXIN:

Pružná lepiaca malta Trass KTF 55 určená na lepenie obkladových prvkov z prírodného kameňa, betónových prvkov, cotto dlaždíc a silne profilovaných dlaždíc bez nutnosti vyrovnania podkladu (max. vrstva maltového lôžka do 20 mm).

Rovnako Pružná lepiaca malta rýchla Trass SFK 85 je určená pre hrúbky vrstvy do 20 mm. Táto rýchlo tuhnúca, pružná, vysoko zušľachtená prášková lepiaca malta, ktorá kryštalicky viaže vodu, má navyše rýchly nábeh pevnosti a je pochôdzna už po 3 hodinách.