Skip to content
hintergrund bild

Blog

Moderné a bezpečné (nielen) farby do garáží

Farba do podzemnej garáže | Murexin

Pokiaľ ideme riešiť povrchy v parkovacích domoch/garážach rozmýšľame o povrchových úpravách, ktoré si poradia s akýmkoľvek zaťažením – mechanické namáhanie, chemické vplyvy, fyzikálne procesy, zároveň však dbáme na to, aby ich použitie bolo bezpečné. Okrem technických aspektov zohrávajú dôležitú úlohu aj požiadavky na dizajn.

Dlhodobá funkčnosť a životnosť

Ak riešime materiály do garáží, najprv si vybavíme pojazdné plochy, ktoré sú namáhané najviac. Na jednej strane sú trhliny na podlahách, ktoré môžu prepúšťať vlhkosť pod povlakové systémy, čo môže spôsobiť ich poškodenie a oddeľovanie od podkladu.

Na druhej strane pri železobetónových konštrukciách medzistropov hrozí pôsobením vlhkosti korózia výstuže, čo je z hľadiska statiky na viacpodlažných parkoviskách veľmi nebezpečné. Na nechránené povrchy má negatívny vplyv aj vysoký obsah CO2.

Toto všetko sú dôvody na nevyhnutnú ochranu konštrukcií v parkovacích domoch/garážach tak, aby bola zaručená ich dlhodobá funkčnosť a životnosť. A určite sa to netýka len pojazdných plôch.

Rovnako pochôdzné plochy ako sú chodby a schodiská vyžadujú vysokú ochranu svojho povrchu. A prístupové cesty musia byť odolné aj proti zvýšenej vlhkosti a chemickým vplyvom (napríklad posypovej soli).

Okrem požiadaviek na technické riešenie je tu otázka bezpečnosti a dizajnu. Farebný navádzací systém je bezpečný len vtedy, ak je nezameniteľne rozpoznateľný. Pri výstavbe nového parkoviska alebo pri jeho rekonštrukcii musí byť zrealizované zreteľné označenie, ktoré sa nepoškodí, ani sa iným spôsobom nestane nerozpoznateľným.

So svojím radom zladených, testovaných systémov povrchovej ochrany ponúka Murexin perfektné riešenia (Systémy pre parkovacie domy) – na úpravu povrchov v parkovacích domoch, a to na podlahách na teréne, na medziposchodiach aj na rampách, ako aj riešenia súvisiacich detailov a napojení, vrátane náterov stien a schodík či vodorovného značenia.

Farebné plochy a trvácne značenie/Moderný a bezpečný dizajn

V priestoroch parkovacích domov či garáží sú dominantné prvky, ktoré určujú/vymedzujú priestor – podpery, otvory, dvere, prístupové rampy či schodiská. Čo sa týka funkčnosti a bezpečnosti samotnej prevádzky je potrebné dbať v koncepcii dizajnu na jasný a nezameniteľný farebne zladený orientačno-navádzací systém, ktorý má nesmierny význam nielen pre vodičov, ale aj pre chodcov. To v sebe zahŕňa tak veľké farebné plochy (farebne odlíšené poschodia alebo priestorové sekcie), ako aj trvácne značenie napr. parkovacích miest či číselné označenie stĺpov.

Farba do garáže | Murexin
Farba do garáže | Murexin

Kvalitné farby do garáže

Vysokokvalitná farba Euro Housepaint RA 100 poskytuje perfektnú farebnú ochranu betónu, a preto sa ideálne hodí aj ako náter stien v parkovacích domov a podzemných garážach. Vytvára odolný, ochranný povrch s čiastočným vyplnením povrchových kapilárnych pórov betónového podkladu. Vo vonkajšom prostredí táto štruktúra zaisťuje, že voda veľmi rýchlo odtečie a povrch v krátkom čase vyschne.

Negatívne dôsledky pôsobenia vlhkosti však výrazne zníži aj v budovách s rizikom kondenzácie v dôsledku nepriaznivej interakcie vlhkosti a teploty. Náter testovaný podľa EN 1504-2 znižuje prestup CO2 do betónu, ktorý spôsobuje karbonatáciu betónu, ale zároveň je priepustný pre vodné pary, čo znižuje absorpciu škodlivín a vody do betónu. Skutočnosť, že táto farba môže byť tónovaná vo veľmi širokej farebnej škále, otvára nespočetné možnosti dizajnu ochrany betónu pre vizuálne príťažlivý povrch stien.

Tip na produkt MUREXIN:

Matná, disperzná, nízko emisná farba bez obsahu rozpúšťadiel s vysokou belosťou Farba do garáží GAI 20 bola špeciálne vyvinutá do vnútorných priestorov (steny a stropy) parkovacích garáží.

Farbu je možné jednoducho aplikovať ručne alebo strojovo metódou airless striekania na podklady ako sú, betón, omietky, reprofilačné malty a staré disperzné nátery. Odporúča sa naniesť dva nátery.

Pri ručnom spracovaní je prvý, základný náter možné podľa nasiakavosti podkladu zriediť s 10% čistej vody, druhý náter sa aplikuje neriedený, prípadne zriedený s max. 5% čistej vody. Druhá vrstva náteru sa nanáša až po vyschnutí prvej vrstvy (čas schnutia a prepracovatenosť farby je cca 4-6 hodín pri teplote +20 °C). Farba je vysoko odolná voči výfukovým plynom zo spaľovacích motorov (odolnosť voči  CO2 a SO2), a je bez obsahu rozpúšťadiel.

Ako naniesť farbu do garáže

Tak ako pri realizácií akéhokoľvek náteru podklad musí byť čistý, pevný, stabilný, zbavený oddeľujúcich a priľnavosť znižujúcich látok, a zároveň rovnomerne suchý a bez vlhkých miest. Nesúdržné staré nátery musia byť odstránené. Čistenie podkladu sa vykonáva tlakovou vodou alebo ľahkým prebrúsením. Priľnavosť k starým náterom je potrebné vyskúšať (počkajte cca 2 týždne).

Nový betón musí byť starý minimálne 28 dní a zvyšková vlhkosť by nemala presiahnuť 4 % (metóda merania CM). V prípade aplikácie na Murexin Systém na opravu betónových konštrukcií  môže byť táto farba použitá po min. 5 dňoch.

Neodporúča sa použitie na podkladoch so vzlínajúcou alebo prestupujúcou vlhkosťou. Silne nasiakavé a pieskujúce minerálne podklady je dobré napenetrovať Hĺbkovým základom LF 14.