Skip to content
hintergrund bild

Blog

Ako si vybrať správny penetračný náter pri realizácii podlahy?

Penetračný náter Murexin

Idete vyrovnávať podklad pred realizáciou nášľapnej vrstvy podlahy v interiéri či lepiť podlahovú krytinu? Výsledný efekt, a častokrát aj (jej) životnosť podlahy, závisí od toho, koľko pozornosti ste venovali príprave podkladu. Zjednotiť nasiakavosť podkladu, zvýšiť priľnavosť medzi materiálom a podkladom, spevniť nesúdržný podklad, jednoducho povedané pripraviť podkladu pred realizáciou ďalšej vrstvy, je úlohou penetračného náteru.

Na čo slúži penetračný náter?

Realizácia penetračného náteru je dôležitým krokom, ktorý ovplyvňuje kvalitu vyrovnaného povrchu aj kvalitu pokládky podlahovej krytiny, a teda aj konečný estetický výsledok. Úlohou penetračného náteru je vo všeobecnosti zlepšenie adhézie medzi dvoma materiálmi, zabránenie nežiaducemu vstrebávaniu vlhkosti z podkladu, spevnenie nesúdržných podkladov.

Penetračný náter aj ako ochrana proti vlhkosti

Existujú však aj penetračné nátery, ktoré možno použiť aj ako účinnú parozábranu proti zvyškovej vlhkosti na betónových povrchov či cementových poteroch. Správna príprava podkladu v každom prípade zabezpečí, že dosiahnutý výsledok bude bezpečný aj estetický.

Typy penetračných náterov

Vybrať ten najlepší penetračný náter nemusí byť úplne jednoduché, najmä keď v ponuke nájdete množstvo výrobkov, ktoré v názve ani nemusia mať použité slovné spojenie „penetračný náter“. Penetračných náterov je viacero, a rozdiely nie sú len v materiálovej báze, možnosti použitia v interiéri, zastrešenom/prekrytom alebo otvorenom exteriéri.

Dôležitý je tiež podklad, na ktorý je penetračný náter určený. Okrem univerzálne použiteľných penetračných náterov existujú nátery so špecifickými vlastnosťami, napríklad penetračný náter, ktorý spevní nesúdržné pieskujúce podklady, hĺbkový penetračný náter, penetračný náter na drevené podklady, liaty asfalt a pod. Pre vás to znamená, že si musíte vybrať správne.

Príprava podkladu pred realizáciou náteru

Je tu jedna vec, ktorá je rovnaká pre všetky, a síce, že ešte pred aplikáciou penetračného náteru je nutné podklad dôkladne očistiť od prachu, nečistôt, olejových škvŕn, farieb a iných povrchových nánosov. Prítomnosť týchto nečistôt môže negatívne ovplyvniť priľnavosť ďalších vrstiev. Ak je podklad poškodený trhlinami alebo priehlbinami, je dôležité ich opraviť, a to vhodnou opravnou hmotou alebo tmelom. Osobitnú pozornosť je nutné venovať príprave okrajov a prechodov.

Ako si vybrať správny penetračný náter

Vlastnosti podkladu

Nasiakavosť

Výber penetračného náteru sa najčastejšie začína vlastnosťami podkladu, konkrétne jeho nasiakavosti. Ide o dôležitú vlastnosť podkladu, ktorú viete jednoducho zistiť tak, že podklad navlhčíte. Nasiakavý podklad rýchlo vsakuje vodu a na povrchu ostávajú tmavšie miesta. Naopak, na nenasiakavom podklade môžete vidieť stojace kvapky vody.

Na povrchu nových poterov, ako dôsledok nedostatočného vetrania a nízkej teploty vzduchu pri ich zrení, môže vzniknúť tzv. sintrová vrstva, ktorá vytvorí extrémne nenasiakavý povrch. Ak sa tak stalo, túto vrstvu musíte zoškrabať alebo zbrúsiť a povrch navlhčiť vodou.

Ph podkladu

Ak podklad navlhčíte destilovanou vodou a priložíte k nemu pH papierik, zistíte aj ďalšiu vlastnosť podkladu, a to zásaditosť. Podklad je zásaditý, ak nameriate hodnotu väčšiu ako 8.

Pevnosť podkladu

Ďalšou, nie menej dôležitou vlastnosťou podkladu, je jeho pevnosť. Jednoduchým pretretím rukou, prípadne prebehnutím drsným predmetom, napr. brúsnym papierom, zistíte či je podklad prašný alebo kriedujúci. Ak tomu tak je, nebude vám stačiť len „obyčajný“ penetračný náter.

Pri pieskujúcich podkladoch môže mať penetračný náter spevňujúci účinok, rovnako tak môže zabezpečiť premostenie drobných vlásočnicových trhlín. Niekedy je potrebné použiť špeciálny penetračný náter s výrazne hĺbkovým účinkom, ktorý je navrhnutý tak, aby prenikal do pórov povrchu a vytvoril pevný základ pre ďalšie materiály. Dokáže redukovať presvitanie rôznych fľakov a škvŕn, napríklad fľakov z presakujúcej vody, staré olejové škvrny na podlahe a podobne.

Čas, ktorý venujete posúdeniu podkladu, vám pomôže vybrať si vhodný penetračný náter, uľahčí vám následné nanášanie materiálov a zaručí, že s výsledkom budete spokojní. Dôležité je, samozrejme, dodržiavať pokyny výrobcu. Každý produkt môže mať svoje vlastné špecifiká a odporúčania týkajúce sa napríklad teploty okolia či podmienok počas spracovania.

Aký penetračný náter použiť?

ProduktZákladné vlastnostiMateriálFarbaInt/ExteriérVhodný podkladPoužitie
Penetračný náter
D 1 
bez rozpúšťadiel
koncentrovaný
viaže prach
veľmi nízky obsah emisií
znižuje nasiakavosť podkladu
disperzia bez obsahu rozpúšťadielslabo ružováinteriérnasiakavé podklady/cementové potery a betónové dosky + anhydritový poter (len pri lepení paropriepustných krytín)– pred aplikáciou cementových nivelačných a oprávkových hmôt – na anhydritové potery len pred pokládkou paropriepustných krytín
Superzáklad
D 4
rýchlo tuhnúci
vysoká priľnavosť
drsný povrch
disperzia s obsahom kremičitého pieskužltá interiér /zastrešený exteriérnenasiakavé a nasiakavé (riedené vodou) podklady/cementový a anhydritový poter, ale tiež
liaty asfalt, drevený podklad (okrem OSB-dosky s úpravou Conti-Finish) a suché potery
– pred nanášaním ďalších vrstiev minerálnych materiálov
Špeciálny adhézny mostík
DX 9
univerzálne použitie
rýchlo schnúci
nízka spotreba
špeciálne disperzie bez obsahu rozpúšťadielfialováinteriér /zastrešený exteriérnasiakavé minerálne podklady a nenasiakavé podklady
– ako hĺbková penetrácia (riedený) na cementové, anhydritové a magnezitové potery (aj s podlahovým kúrením)
– ako adhézny mostík (neriedený) na  dlaždice, pevne držiace a vode odolné zvyšky lepidiel, epoxidové nátery, parozábrany
Hĺbkový základ
D 7
univerzálne použitie
hĺbkový účinok
na spracovanie pripravený
disperzia bez obsahu rozpúšťadielmodráinteriér /exteriérveľmi savé betónové podklady, cementové potery a  anhydritové/sadrové potery – pred aplikáciou nivelačných a vyrovnávacích hmôt, ako aj penetrácia pred lepením paropriepustných a paronepriepustných krytín
– pred lepením parkiet so všetkými Murexin MSP, PU, rozpúšťadlovými a umeloživičmými lepidlami 
Silanová impregnácia
MS-X 1
nízko viskózna
hlboký prienik
ľahko spracovateľná
modifikované silany bez obsahu vody a rozpúšťadieltransparentnáinteriérnesúdržné minerálne podklady/betónové podklady, cementové a anhydritové potery (spĺňajúce požiadavky noriem na max. vlhkosť podkladu),
suché potery
– na hĺbkové spevnenie nesúdržnách minerálnych podkladov
Silanová parozábrana
MS-X 3
rýchlo schnúca
vhodná ako parozábrana
spevnenie na pieskujúce potery
modifikované silany bez obsahu vody a rozpúšťadieloranžováinteriérnenasiakavé a nasiakavé podklady, nesúdržné pieskujúce podklady/betónové podklady, cementové a andydritové potery (spĺňajúce požiadavky noriem na max. vlhkosť podkladu), suché potery– na spevnenie nesúdržných pieskujúcich poterov pred lepením s Murexin PU a MSP lepidlami – ako účinná parozábrana proti zvyškovej vlhkosti na cementových poteroch a betónoch až do 4,5%CM
Epoxidová parozábrana
2K EP 170
vysoko účinná parozábrana
bez obsahu rozpúšťadiel
slabý zápach
epoxidová 2-zložková živica s nízkym obsahom emisiítransparentnáinteriér /exteriérbežné stavebné podklady – nasiakavé aj nenasiakavé/cementové a betónové podklady– na spevnenie všetkých bežných typov stavebných podkladov
– na vytvorenie účinnej parozábrany proti nadmernej zvyškovej vlhkosti na cementových podkladoch a betónoch v interiéri až do 6,0%CM!
– ako alternatívna izolácia betónových prvkov a plôch, ktoré sú v priamom styku so zeminou
Penetračný náter
PU 5 EXPRESS
vhodný ako parozábrana
veľmi rýchlo schnúci
na spracovanie pripravený
PU živica bez obsahu vody a rozpúšťadieltransparentnáinteriérveľmi nasiakavé a sprašňujúce potery, najmä anhydritové potery, suché potery a sadrové stavebné dielce, ale aj cementové potery a betónové podklady– pred lepením s PU a MSP lepidlami 2/pred aplikáciou lepiacich mált a nivelačných hmôt (nutné presypať krem.pieskom)
– na vytvorenie parozábrany na cementových poteroch bez podlahového vykurovania pri zvyškovej vlhkosti do 3,5 % CM

Tip na produkt MUREXIN:

Penetračná a výpĺňová stierka DX 10

je veľmi jemná, rýchloschnúca, flexibilná, 2-zložková výplňová a penetračná hmota zušľachtená syntetickými živicami, ktorá sa nanáša vo veľmi tenkých vrstvách od 0 do 3 mm. Je určená na použitie v interiéri ako penetračná vrstva pred realizáciou nivelačných hmôt alebo pred priamym lepením s Murexin MS (bez zmäkčovadiel) a PU parketovými lepidlami. Priame lepenie disperznými lepidlami Murexin je možné až po konzultácii s technickým oddelením. Uzavretím podkladu sa minimalizuje nežiaduce spolupôsobenie lepidla s podkladom a znižuje zápach zo starých podkladov.

4 užitočné tipy:

  1. Čo sa týka prípravy plôch pod penetračný náter platí, že nesúdržné vrstvy, výkvety, šlemy musíte odstrániť vhodným mechanickým spôsobom, napríklad brúsením. Rovnako podklad musíte očistiť od prachu.
  2. Penetračný náter nanášajte maliarskou štetkou, štetcom alebo valčekom. Najlepší hĺbkový účinok dosiahnete, keď použijete štetec.
  3. Podľa nasiakavosti podkladu musíte penetračný náter riediť s vodou alebo použiť neriedený. Čím je podklad nasiakavejší, tým musí byť penetrácia redšia.
  4. Doba, za ktorú môžete pokračovať v nanášaní ďalších materiálov, sa pohybuje medzi 2-6 hodinami, v špeciálnych prípadoch to môže byť 12 hodín alebo aj viac. Riaďte sa informáciami v technických listoch výrobcu.