Skip to content
hintergrund bild

Blog

Lepidlá pre elektricky vodivé podlahy

Každý z nás už pravdepodobne zažil situáciu, keď pri kontakte, napríklad s kľučkou na dverách, „preskočila iskra“. Mohol za to elektrostatický výboj medzi našim telom a daným predmetom. Aj keď elektrostatický náboj vytvára každý pohyb, jeho následné vybíjanie väčšinou ani nezaregistrujeme. Sú však prevádzky, v ktorých prítomnosť elektrostatického výboja nie je vôbec žiadúca. Ide o prevádzky, ktorých súčasťou sú elektronické súčiastky a vybavenie, ktoré sú na elektrostatické výboje veľmi citlivé. Môže dôjsť nielen k ich poškodeniu, ale môžu byť tiež úplne zničené. Ešte väčšie riziko je v prevádzkach, kde sa manipuluje s prchavými látkami.

Vznik statickej elektriny

Elektrostatický náboj alebo statická elektrina, na rozdiel od dynamickej elektriny (elektrický prúd, ktorý pod napätím tečie vo vodičoch z elektrárni k spotrebičom), nie je napájaná zo zdroja, ale je jedinečnou formou, ktorá po vybití zmizne.

Vzniká vtedy, keď sa dva materiály s rôznym elektrickým potenciálom o seba trú. Extrémnym príkladom je trenie prašného vzduchu o stenu. Veľkosť náboja závisí od mnohých faktoroch: fyzikálne vlastnosti materiálu, teplota, vlhkosť, tlak a rýchlosť oddeľovania materiálov. Napríklad pri suchom vzduchu vznikne väčší náboj ako pri vlhkom.

Nakoľko nie je možné vznik elektrostatických nábojov odstrániť, je potrebné v priestoroch, kde je to potrebné, urobiť opatrenia, ktoré tvorbu náboja minimalizujú a súčasne umožnia jeho bezpečné odvedenie tak, aby k výbojom vôbec nedochádzalo.

Elektricky vodivá podlaha

Ak potrebujeme náboj bez vzniku elektrostatického výboja, a teda aj bez rizika vzniku škôd z podlahoviny v miestnosti odviesť, musíme dosiahnuť, aby podlahové materiály boli vodivé. Schopnosť podlahoviny alebo konštrukcie podlahy odvádzať náboje sa udáva v hodnotách elektrického odporu, pričom platí, že čím je odpor daného materiálu vyšší, tým nižšia je jeho vodivosť.

Podlahové materiály dosahujú zvýšenú vodivosť buď celým systémom pokládky (t.z. vodivá penetrácia, vodivé lepidlo, uzemňujúce medené pásky) alebo niektoré modernejšie vinylové podlahoviny majú úroveň vodivosti danú už svojou konštrukciou, a tzv. vodivé lepidlo stačí použiť na uzemňovacie medené pásky.

Realizácia vodivej podlahy

Pred realizáciou vodivej podlahy musí byť na vyhovujúci podklad zhotovený systém na odvedenie elektrického náboja, ktorý musí byť neskôr podľa predpisov uzemnený elektrikárom. Pri kladení platní sa tento systém robí vo forme mriežky zo samolepiaceho medeného pásu (Medený pás KB 20). Pri kladení pásov je v strede pozdĺž každého pásu postačujúci jeden medený pás. Obidva typy inštalácie vyžadujú slučku vyrobenú z medeného pásu so vzdialenosťou 25 cm od steny, ku ktorej musí byť pripojený jeden uzemňovací bod na 30 m² pre vyrovnanie potenciálov.

Na lepenie podlahových krytín je určené jednozložkové Špeciálne vodivé lepidlo MS-P EL 650. Je vhodné na lepenie vysoko namáhaných gumových podlahových krytín v pásoch a platniach s brúsenou, čapíkovou alebo štruktúrovanou rubovou stranou do 5 mm, ako aj pre linoleum a PVC krytiny, a to tak v interiéri ako aj v exteriéri. Lepidlo sa vyznačuje jednoduchým spracovaním, nanáša sa na pripravený podklad pomocou zubovej stierky a vyznačuje sa vysokou konečnou pevnosťou.

Tip na produkt MUREXIN

Vodivé lepidlo s vláknami EL 630 s veľkou počiatočnou prídržnosťou a konečnou pevnosťou eliminuje zvyškové pnutie elastických podlahových krytín na minimum. Je určené na použitie v interiéri na lepenie krytín ako sú: PVC a syntetické kaučukové krytiny v pásoch a platniach do hrúbky 2,5 mm, koberce s jutovou alebo syntetickou zdvojenou podložkou, latexovým rubom, tkané krytiny, plstené krytiny a linolea. Vhodné je tiež na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.