Skip to content
hintergrund bild

Blog

Súčasné trendy v materiáloch na lepenie podláh

Lepiť alebo nelepiť? Pri niektorých typoch podlahových krytín sa bez lepenia jednoducho nezaobídeme. Tak napríklad, parkety sú štandardne lepené, pretože sú zložené z menších dielov, ktoré musia byť pevne prichytené o povrch. Otázka, prečo je podlahové krytiny vhodné lepiť, je však na mieste nielen pri parketách. Aj v prípade, že ide o tzv. „skladačky“ so systémom uchytenia jednotlivých dielcov k sebe, sa odporúča ich lepenie k podkladu. Je na to hneď niekoľko dobrých dôvodov.

Pevne prilepená nášľapná vrstva podlahy nemá tendenciu vytvárať deformácie. Jednotlivé kusy sa po prilepení nehýbu, nedochádza tak k treniu či obrusovaniu jednotlivých dielov medzi sebou. Nevznikajú nežiaduce škáry. Nalepená podlaha je jednoducho spoľahlivou plochou s vysokou odolnosťou. Pozor si však treba dávať aj na výber správneho lepidla na parkety.

Lepidlá včera a dnes

V minulosti sa na lepenie podlahových krytín používali prevažne lepidlá na báze syntetických živíc, častokrát s obsahom organických rozpúšťadiel. Boli to väčšinou dvojzložkové produkty, ktoré bolo potrebné pred aplikáciou zmiešať v požadovanom pomere tak, aby došlo k ich vytvrdnutiu. Syntetické reakčné živice mali po zmiešaní relatívne krátky čas spracovania, ktorý sa so zvyšujúcou teplotou ešte skracoval. Všetky spomenuté parametre si vyžadovali dlhšiu a komplikovanejšiu prípravu a náročnejšie spracovanie. Navyše z ekologického hľadiska išlo o lepidlá, ktoré zaťažovali životné prostredie a častokrát boli zdravotne závadné.

Súčasné trendy, a to aj v oblasti materiálov na lepenie podláh, prihliadajú na ekologické zloženie produktov bez negatívnych účinkov na životné prostredie a zdravie človeka. Zo spracovateľského hľadiska je obľúbená jednozložková forma materiálov, ktoré sú pripravené na okamžité spracovanie. Väčšinou sú to výrobky so širším uplatnením (napr. bez obmedzenia na všetky typy parkiet), s krátkou dobou schnutia a tvrdnutia, čím sa odstránili dlhé technologické prestávky, ktorých výsledkom bol dlhší celkový čas realizácie.

V hlavnej úlohe – ekológia, kvalita a ekonomická výhodnosť

Na lepenie podlahových krytín, predovšetkým na lepenie drevených parkiet, sa dnes preferujú lepidlá založené na technológii modifikovaných silánových polymérov (MS-P), ktoré neobsahujú zmäkčovadlá, isokyanáty, silikóny ani vodu. Sú to jednozložkové lepidlá, ktoré reagujú s vlhkosťou zo vzduchu alebo okolitých materiálov tak, že vytvoria veľmi stabilnú siloxánovú väzbu. Lepidlá MS-P priľnú na takmer každý podklad, aj na sklenené a kovové podklady či nenasiakavé podklady, ako sú dlaždice alebo obľúbené terrazzo. Tým, že neobsahujú vodu, je eliminovaná možnosť nežiaduceho napúčania dreva a vznik škár.

Lepenie parkiet moderným spôsobom

MUREXIN X-Bond lepidlá predstavujú moderný spôsob lepenia parkiet. Majú širokú škálu uplatnenia aj pri lepení parkiet na podlahové vykurovanie. Neobsahujú žiadne škodlivé rozpúšťadlá, majú veľmi nízke emisie podľa (EC 1 PLUS) a sú šetrné k životnému prostrediu. Lepidlá na parkety X-Bond MS-K 509 PLUS, X-Bond MS-K 511, X-Bond  MS-K 530X-Bond MS-K 539 vytvoria stálu stopercentnú lepiacu vrstvu a ani pri podlahovom kúrení nekrehnú. Materiály X-Bond zostávajú elastické po mnoho rokov, znižujú šmykové sily a prispievajú k tlmeniu kročajových vibrácií.

Spracovateľský tip MUREXIN:

Lepidlá X-Bond sa ľahko nanášajú ozubenou stierkou a ich optimálna konzistencia zabezpečuje, že lepidlo dobre drží tvar ozubenia. Ich výhodou je aj fakt, že nie je nevyhnutne potrebná penetrácia podkladu.  Pri väčších nerovnostiach podkladu sa však odporúča použiť systémové riešenia MUREXIN s vhodne zvoleným penetračným náterom a nivelačnou hmotou.

Vedeli ste, že:

Súčasné predpisy a nariadenia určujú maximálny možný obsah prchavých organických zlúčenín v regulovaných stavebných výrobkoch. V súčasnej širokej ponuke lepidiel na trhu je možné vybrať si také produkty, ktoré obsahuje menej alebo skoro žiadne škodlivé látky. Pri výbere veľmi pomôže karta bezpečnostných údajov, v ktorej je každý výrobca povinný uvádzať nebezpečné látky obsiahnuté v lepidlách a súčasne aj výstražné a bezpečnostné upozornenia pri manipulácii, spracovaní a likvidácii týchto materiálov.