Skip to content
hintergrund bild

Blog

Nohami pevne na zemi. Ako na kvalitné a precízne vyrovnanie podlahy?

vyrovnanie podlahy | Murexin

Aby ste do slova a do písmená stáli nohami pevne na zemi, potrebujete stáť na pevnom, ale najmä na rovnom podklade. A tak by ste pred kladením kobercov, plávajúcej podlahy, keramickej dlažby či lepených drevených podláh mali venovať primeranú pozornosť práve rovinnosti podkladu.

Vyrovnanie podlahy samonivelizačnou hmotou

K najbežnejším spôsobom vyrovnania podlahy pred kladením finálnej nášľapnej vrstvy patrí vyrovnanie pomocou samonivelizačných hmôt. Stačí ich zmiešať s vodou podľa pokynov výrobcu a naliať na plochu, ktorú potrebujete vyrovnať. Rovnomerne sa rozlejú po povrchu bez nutnosti väčšieho zásahu, postupne začnú tuhnúť a vytvoria rovnomerný a hladký povrch.

Pri výbere konkrétnej samonivelizačnej hmoty je potrebné zobrať do úvahy materiál existujúcej podlahy či podkladu a ich stav. Niektoré hmoty sú určené iba na konkrétny typ povrchu, iné majú univerzálnejšie použitie. Dôležitým kritériom výberu je účel, na ktorý bude miestnosť/priestor slúžiť.

Pre bežné obytné miestnosti postačujú bežné samonivelizačné hmoty, ale ak riešite podlahu napríklad v garáži alebo dielni, potrebujete samonivelizačnú hmotu odolnú voči väčšej mechanickej, prípadne aj chemickej záťaži alebo s inými špecifickými vlastnosťami. Zo spracovateľského hľadiska sú dôležité viaceré parametre, napríklad rýchlosť tuhnutia.

Niektoré samonivelizačné zmesi tvrdnú rýchlejšie, čo poskytuje kratší čas na ich spracovanie. Pri výbere samonivelizačnej hmoty je dôležité zvážiť nielen technické vlastnosti hmoty, ale aj konkrétne potreby vášho projektu a prostredia, v ktorom sa bude aplikovať. V zásade môžete postupovať podľa troch základných kritérií.

Predstavujú menšie trhliny a nerovnosti v podklade problém?

Aj keď sa môže zdať, že menšie trhliny či nerovnosti v podklade pred kladením finálnej nášľapnej vrstvy nepredstavujú problém, nie je tomu celkom tak. Trhliny môžu oslabiť adhéziu/priľnavosť medzi podkladom a nášľapnou vrstvou. Nehovoriac o tom, že aj malé trhliny sa môžu časom zväčšovať a postupovať až do nášľapnej vrstvy/na povrch. A v neposlednom rade trhliny môžu vytvárať nepravidelný a neestetický vzhľad na povrchu, čo môže ovplyvniť celkový dojem z novej podlahy.

Adhézia a spoľahlivosť, predchádzanie šíreniu trhlín a estetický vzhľad sú dostatočnými argumentami na to, aby sme aj malým trhlinám a nerovnostiam v podklade venovali pozornosť.


Ako si poradiť s trhlinami a menšími nerovnosťami v podklade?

Na vyspravenie menších trhlín a nerovností sa často používa materiál, ktorý je kompatibilný s materiálom podkladu, prípadne aj nášľapnej vrstvy. S menšími dierami a jemnými nerovnosťami na cementových podkladoch si poradí rýchlo tvrdnúca vysprávková hmota s obsahom umelých živíc Murefix MF 4, ktorú môžete použiť aj na vyhladenie drevotrieskových dosiek, keramických obkladov a dlažieb, či na opravu betónových povrchov v interiéri.

Zamiešaná hmota sa musí okamžite naniesť, ideálne v jednom pracovnom kroku, v požadovanej hrúbke vrstvy (max. 4 mm) na podklad a zarovnať stierkou. Je dôležité pripraviť si vždy len toľko hmoty, koľko dokážete spracovať za približne 5 minút.

V prípade opravy či vyrovnania anhydritových poterov, ale tiež vyplnenie otvorov a hlbokých nerovností, môžete použiť Výplňovú a oprávkovú hmotu CA 85. Je to  rýchlo schnúca hmota, preto ju po zamiešaní musíte okamžite naniesť, pokiaľ možno v jednom pracovnom kroku, v požadovanej hrúbke vrstvy (0-50 mm) na podklad a zarovnať stierkou. Po 15 až 20 minútach je hmota zatuhnutá tak, že sa dá začistiť, dotvarovať či orezať. Po cca 40 minútach je pochôdzna a po cca 3 hodinách prepracovateľná. Ak je potrebné viacvrstvové spracovanie, povrch predošlej vrstvy musíte napenetrovať.

Pri hrúbke vrstvy viac ako 10 mm môžete pridať do zamiešanej hmoty kremičitý piesok frakcie 0,3-0,8 mm, a to v množstve max. 35% z hmotnosti hmoty. Väčšia hrúbka vrstvy vedie k dlhšiemu času schnutia, a tak pri hrúbke vrstvy nad 50 mm počkajte na prepracovanie aspoň tri dni.

Sú aj iné možnosti ako si poradiť s trhlinami

S trhlinami v podklade si poradíte bežným zošívaním podkladu sponami, ktoré v určitých prípadoch môže nahradiť Výstuž trhlín GF – element. Tá je, vďaka vysokej pevnosti v ťahu a schopnosti prenášať mierne pohyby a pnutia podkladu, vhodná na spevnenie a vystuženie trhlín a škár do šírky 5 mm. Môžete ju použiť na prepracovanie s nivelačnými hmotami, lepiacimi maltami, MSP a PU lepidlami, ako aj parozábranami (Parozábrana MS-X3 a Epoxidová parozábrana 2K EP 170).

Čo sa týka realizácie, výstuž sa vkladá do nanesenej, tenkej, čerstvej rovnomerne hrubej vrstvy lepiacej malty (minimálne triedy C2FTS1) vláknami smerom dole tak, aby vlákna presahovali trhlinu cca 25-30 cm na obidve strany a zároveň tak, aby vlákna boli orientované kolmo na trhlinu. Následne sa výstuž celoplošne zatlačí do maltového lôžka. Jednotlivé diely sa ukladajú bez presahu. Na túto plochu môžete priamo, bez predchádzajúcej úpravy, lepiť podlahovú krytinu pomocou MSP a PU lepidiel. V kombinácii s parozábranami Murexin môžete Výstuž trhlín GL – element vložiť priamo do čerstvého materiálu parozábrany. Pri následnej aplikácii nivelačných hmôt je však potrebné povrch po vytvrdnutí parozábrany natrieť Špeciálnym adhéznym mostíkom DX 9 (neriedeným).

Pri výbere spôsobu a materiálu na vyrovnávanie podkladu je dôležité zvážiť stav existujúcej podlahy, typ podkladu a budúci účel miestnosti. Pamätajte, že niektoré materiály sú vhodnejšie pre konkrétne typy povrchov a ich použitie môže závisieť aj od vašich preferencií a rozpočtu. V každom prípade však platí, že vyrovnanie podkladu je dôležité, pretože rovný podklad veľkou mierou ovplyvňuje funkčnosť, životnosť a estetický vzhľad novej podlahy.