Skip to content
hintergrund bild

Blog

Škárovacie malty a tmely – dokonale zaškárované!

Výber škárovacej malty už dávno nie je len o výbere farebného odtieňa. Závisí od viacerých faktorov – oblasti použitia, šírky škáry, formátu, tvaru, kvality a druhu obkladových prvkov. V závislosti od oblasti použitia musí škárovacia malta spĺňať viaceré požiadavky – odolnosť voči vlhkosti, mrazu, baktériám a plesniam, požiadavky na farebnú stálosť a podobne. Neoddeliteľnou súčasťou škárovacích mált sú trvalo elastické tmely, ktoré farebne korešpondujú s odtieňom škárovacej malty.

Kým začnete so samotným škárovaním

Presvedčte sa, že je lepiaca malta pod obkladom či dlažbou dostatočne vysušená a vytvrdnutá, a prípadné zvyšky zo škár odstráňte. Škáry musia byť suché, zbavené prachu a nesmú byť znečistené. Obkladové prvky pred škárovaním rovnako zbavte prípadných nečistôt, mohli by totiž spôsobiť estetické chyby v škárovacej malte. Ešte jedno dôležité upozornenie, ktoré je síce všeobecne známe, ale často si na neho nespomenieme. Zhoda farebného odtieňa je zaručená len v rámci jednej výrobnej šarže!

Škárovaciu maltu homogénnej konzistencii nanášajte do škár gumenou stierkou šikmo/diagonálne na smer škáry. Škáry musia byť vyplnené maltou v celom priereze. Po ich naplnení je potrebné prebytočnú maltu z povrchu dlažby odstrániť a škárovaciu maltu nechať určitý čas zavädnúť. Čas zavädnutia závisí od typu škárovačky a klimatických podmienok. Po dostatočnom zavädnutí škárovacej malty môžete umyť povrch obkladu či dlažby navlhčenou mäkkou špongiou, ktorú dôkladne vyžmýkajte, čím zabránite vzniku mlák z čistiacej vody na povrchu škár. Zbytočne sa špongiou nevracajte viacnásobne na to isté miesto, nechajte radšej povlak opäť zavädnúť a po uschnutí, opäť vlhkou špongiou odstráňte cementový film z povrchu dlažby. Prípadné jemné cementové závoje po zaschnutí škárovacej malty odstráňte suchou handrou. Po zaškárovaní chráňte povrch pred mechanickým zaťažením (chôdzou) 24 hodín.

Po škárovaní prichádza tmelenie

Po vytvrdnutí škárovacej malty vytmeľte všetky dilatačné, pracovné škáry a škáry medzi obkladovými prvkami a styčnými konštrukciami vhodným pružným tmelom. Vhodný je napríklad Sanitárny silikón SIL 60. Je to jednozložkový, vodotesný, silikónový tmel s 20 % trvalou rozťažnosťou, vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri. Je UV a poveternostným vplyvom odolný, antibakteriálny a protiplesňový. Vhodným náradím je ručná alebo tlaková aplikačná pištoľ na tmely. Podľa požadovanej šírky škáry odrežte aplikačný nástavec a tmel rovnomerne a bez bublín vytláčajte do škáry.

Na finálne vyhladenie tmelu môžete použiť Uhladzovací postrek UG 1. Je to tekutina pripravená na okamžité použitie, ktorá je určená na vyhladzovanie a vyrovnávanie čerstvých pružných tmelov na báze silikónov, polyuretánov, aj na báze MS polymérov. Má schopnosť meniť povrchové napätie tmelov tak, aby sa dali ľahko tvarovať a vyhľadiť. Uhladzovací postrek môžete použiť v interiéri aj exteriéri. Nie je ale vhodný na uhladenie akrylových tmelov na báze vodných disperzií, ani pri škárovaní epoxidovou škárovacou maltou.

Tip na produkt MUREXIN: Škárovacia malta FM 60 FLEX

Prášková, vode a mrazu odolná, veľmi jemná, pružná Škárovacia malta FM 60 FLEX s výrazným vodoodpudivým efektom, výbornou oteru odolnosťou a s výrazne redukovaným množstvom prachových častí sa vďaka prepracovanej receptúre veľmi ľahko spracováva a vytvára farebne rovnomerné škáry. Je určená na škárovanie keramických obkladov a dlažieb, mozaiky, jemnej kameniny na podlahách a stenách vo vlhkých priestoroch, na balkónoch, terasách a pod.

• vylepšená receptúra – nižšia nasiakavosť, lepšie pevnostné parametre, mierne zrýchlené tuhnutie a tvrdnutie
• pružná s výrazne vodoodpudivým efektom
• vysoko oteru odolná so zníženou prašnosťou
• ekologická s veľmi nízkymi emisiami (EMICODE® EC1 Plus)
• pre šírku škáry od 0,5-7 mm
• ľahko spracovateľná
• 27 farebných odtieňov
• dostupná v 2, 4 a 25 kg balení