Skip to content
hintergrund bild

Blog

Izolovanie (nielen) podzemných častí stavieb proti vode

Izolácia stavieb proti vode

Hlavným cieľom hydroizolácie základov je zabránenie prenikaniu vody do samotnej konštrukcie a následne aj do vnútorného prostredia stavby. Voda môže mať, a často bohužiaľ aj máva, deštruktívny vplyv na konštrukciu. Býva pôvodcom rôznych problémov od zvýšenej vlhkosti v interiéri s následnou tvorbou plesní, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie, cez koróziu kovových častí konštrukcie, a v nepriaznivých prípadoch až po oslabenie konštrukcie a zníženie jej životnosti. Správne zrealizovaná hydroizolácia základov poskytuje stavbe ochranu pred vodou, prispieva k zlepšeniukvality vnútorného prostredia a v neposlednom rade, k predĺženiu jej životnosti.


Ak hovoríme o hydroizolácii základov máme vo väčšine prípadov na mysli horizontálnu a vertikálnu hydroizoláciu z rôznych materiálov, z ktorých najčastejšie používané sú tekuté membrány, asfaltové/bitúmenové fólie, polymérové membrány či hydroizolačné panely.Každý typ hydroizolácie má svoje výhody a vhodnosť použitia závisí od konkrétnej situácie a požiadaviek stavby. Pri výbere správneho typu hydroizolácie je dôležité zvážiť miestne klimatické podmienky, poznať a vyhodnotiť typ zaťaženia vodou, ktorý sa na stavbe očakáva,poznať úroveň podzemnej vody, ale tiež konštrukčné vlastnosti stavby, prípadne ďalšiešpecifické faktory.


Bitúmenová hydroizolácia

Základom každého dobrého návrhu hydroizolačného opatrenia je presné stanovenie predpokladaného typu zaťaženia vodou, ktoré určí odborník na základe dostupných údajov a meraní. Je potrebné si uvedomiť, že popri vyváženom pomere nákladov a úžitku je nevyhnutná správna technická realizácia, ktorá zaručí trvale funkčnú hydroizoláciu stavby.MUREXIN má k dispozícii špeciálne produkty pre všetky typy zaťaženia vodou. Ide o hrubovrstvové bitúmenové izolačné stierky, ktoré sú z väčšej časti zo súdržného, elastického, surového bitúmenu, polymérov, spevňujúcich látok a tixotropných prísad. Tieto materiály sa nanášajú murárskym hladítkom celoplošne bez spojov. Sú vhodné na podlahy a steny. Nie je potrebné ich následne omietať a je možné ich nanášať aj na mierne vlhký podklad. Podľa druhu spracovania si môžete vybrať z 1- a 2-zložkových materiálov. 1-zložkové (1K) sú pripravené na okamžité spracovanie bez nutnosti miešania. 2-zložkové materiály (2K) sa musia premiešať, majú tomu zodpovedajúcu dobu spracovania, ale zároveň rýchly čas tuhnutia vďaka čomu sú už krátko po spracovaní odolné proti poveternostným vplyvom.K výhodám, ktoré určite oceníte patrí, že tieto materiály sú bez obsahu rozpúšťadiel, majúschopnosť premostenia trhlín a sú vodotesné proti tlakovej vode.


Tip na produkt MUREXIN:

Dvojzložková, bezrozpúšťadlová, vysoko pružná, bitúmenová Hrubovrstvá izolačná stierka 2K PS e pre zvýšenie pružnosti plnená granulátom z polystyrénu. Vhodná je na vytvorenie pružnej, trvácnej hydroizolácie proti zemnej vlhkosti, netlakovej vode a zachytenej vsakujúcej vode na vertikálnych a horizontálnych podzemných konštrukciách, ako aj na lepenie perimetrickýchtepelno-izolačných platní na bitúmenové a minerálne podklady. Výborne premosťuje trhliny aj pri veľmi nízkych teplotách.

Nebitúmenová hydroizolácia

Existuje niekoľko situácií, kedy je vhodné použitie nebitúmenovej hydroizolácie, ktorá ponúka špecifické technické výhody, ako napríklad väčšiu flexibilitu, jednoduchšiu aplikáciu, nižšiu hmotnosť alebo vyššiu odolnosť voči chemikáliám, UV žiareniu a pod. Ak je teda stavba vystavená agresívnemu prostrediu, ako sú chemikálie, ropné produkty, kyseliny alebo alkalické látky, je použitie nebitúmenovej hydroizolácia s vyššou chemickou odolnosťou na mieste. Rovnako to platí v prípade, že je stavba/konštrukcia vystavená intenzívnemu slnečnému žiareniu a extrémnym poveternostným podmienkam. A ak je environmentálna udržateľnosť a použitie recyklovateľných materiálov dôležitým faktorom, nebitúmenová hydroizolácia vyrobená z recyklovaných materiálov alebo samotne recyklovateľná môže predstavovať preferovanú voľbu. Pri rozhodovaní o použití nebitúmenovej hydroizolácie je vždy dôležité zohľadniť konkrétne podmienky, požiadavky a parametre stavby. 

Hydroizolácia na novostavby aj sanácie

Dvojzložková, bezrozpúšťadlová, minerálna Nebitúmenová izolačná stierka 2K BF mávysokú pružnosť a schopnosť premosťovať trhliny. Vedeli ste, že izolačné stierky bez schopnosti premostenia trhlín (nepružné) nie sú schopné premostiť v podklade vznikajúce a rozširujúce sa trhliny. Takisto povrchy s trhlinami, ktoré podliehajú ďalšej tvorbe trhlín, nie je možné zaizolovať nepružnými minerálnymi izolačnými stierkami. Naopak, izolačné stierky na minerálnej báze so schopnosťou premostenia trhlín akou je aj stierka 2K BF môžu premostiť vznikajúce a rozširujúce sa trhliny, a to maximálne do 0,2 mm.

Nebitúmenová izolačná stierka 2K BF je určená na horizontálne a vertikálne utesnenie podzemných a soklových častí stavieb proti zemnej vlhkosti a vode. Rovnako je vhodná aj na lepenie perimetrických izolačných platní na bitúmenové a minerálne podklady, a ako podklad pod tenkovrstvové omietky zatepľovacích systémov v soklovej oblasti. Bez ďalších úprav je pretierateľná. 

Ponúka vynikajúce vlastnosti spracovania, ktoré nie sú závislé od teploty počas doby vytvrdzovania. Môže byť použitá ako hydroizolácia nielen pri novostavbách, ale aj pri sanáciách. Podklady na minerálnej báze, staré bitúmenové stierky a nátery tak môžu byť teraz bezpečne zaizolované. 

Na rozdiel od bežných bitúmenových izolácií sa stierka 2K BF dobre znáša s materiálmi na minerálnej a bitúmenovej báze ako aj s podkladmi z dreva. Môže sa nanášať na nenapenetrovaný podklad. Penetrácia je potrebná len pri silno pieskujúcich a nasiakavých podkladoch. Už po 3 hodinách je odolná voči dažďu, po 4 hodinách sa na ňu môžu lepiť drenážne a izolačné platne. Po 24 hodinách môže byť mechanicky zaťažená. Malé hrúbky vrstiev spolu s vysokou výdatnosťou sú zárukou jej vysokej efektívnosti. Okrem toho ponúka stierka 2K BF jednoduchú vizuálnu kontrolu vytvrdnutia, ktorá spočíva v tom, že sa materiál v čerstvom stave mení z modrej farby na tyrkysovo-zelený odtieň po vytvrdnutí.

Dokonale zladený sortiment produktov MUREXIN, ktorý obsahuje penetračné a izolačné nátery, izolačné stierky, zálievkové hmoty a rôzne druhy tesnenia, je zárukou toho, že všetky požiadavky na hydroizoláciu celej stavby, nielen jej základov, budú do bodky splnené.