Skip to content
hintergrund bild

Blog

Trápi vás pleseň na stenách?

Hlavnou príčinou vzniku plesní v interiéri je zvýšená vlhkosť vzduchu a jej následná kondenzácia na miestach s nižšou teplotou ako je teplota rosného bodu. Vlhkosť je jedným z kľúčových faktorov, ktorý podporuje rast plesní. Môže pochádzať z rôznych zdrojov, napríklad z hromadenie vlhkosti, ktorá vzniká pri bežnej činnosti ľudí ako je varenie, sprchovanie, pranie, ďalšou príčinou môže byť nedostatočné vetranie, kondenzácia pary z teplejšieho vzduchu na chladnejších povrchoch…

Je dôležité si uvedomiť, že plesne v interiéri nepredstavujú problém len z estetického hľadiska. Plesne môžu mať negatívny vplyv na naše zdravie. Produkujú toxíny, ktoré spôsobujú rôzne zdravotné problémy vrátane alergií, podráždenia očí a dýchacích ciest, a dokonca aj rôzne infekcie. Plesne v interiéri predstavujú zdravotné riziko, preto by sme im mali venovať primeranú pozornosť.

Skôr ako sa pustíte do odstraňovania plesní

Skôr ako sa pustíte do odstraňovania plesní, bolo by dobré zistiť príčinu ich vzniku, a ak je to možné, aj ju odstrániť. Pokiaľ sa vám nepodarí odstrániť príčinu zvýšenej vlhkosti, s plesňami budete „bojovať“ opakovane. Niekedy problém vyrieši správny režim vetrania či úprava teploty v miestnosti, inokedy stačí použiť prostriedky na prírodnej báze, ktoré máme bežne v domácnosti. Napríklad biely ocot či esenciálny olej z tea tree, ktoré sú účinné na odstránenie plesní a zároveň sú šetrné k životnému prostrediu. Nie vždy je to ale také jednoduché.

Z produktov MUREXIN je na odstránenie plesní, rias a húb vhodný Odstraňovač plesní a rias AS 50. Ide o špeciálny čistič na báze chlóru, ktorý je pripravený na okamžité použitie, ničí nielen mikroorganizmy, ale tiež ich spóry.

Ako sa zbaviť plesní na stenách?

Čo sa týka samotného odstránenia plesní s prípravkom AS 50, ošetrovanú plochu vopred neutierajte. Zo vzdialenosti asi 20 cm nastriekajte na ňu prípravok a nechajte ho pôsobiť asi 20 minút, v prípade čiernych plesní o niečo dlhšie. Potom umyte ošetrenú plochu špongiou za použitia veľkého množstva vody. Pri silnom postihnutí celý postup znova opakujte po 15-30 minútach. Po použití dýzu odskrutkujte, opláchnite vodou a na fľašu znova naskrutkujte uzáver s detskou poistkou.

Pozor! Tento prípravok môže povrch niektorých glazúr, náterov farieb a lakov, plastov a iných materiálov poškodiť. V prípade pochybností je vhodné odskúšať prípravok na menej exponovanom mieste. Nikdy nepoužívajte na rastliny, textilné materiály, eloxovaný hliník, kovy a podobné materiály. Môže dôjsť k vytvoreniu neodstrániteľných škvŕn.

Na čo by ste mali pamätať

Čistiace prostriedky sú zväčša silne zásadité, preto je pri práci s nimi potrebné dodržať všeobecné ochranné a hygienické opatrenia:

  • Dodržiavať bežné bezpečnostné opatrenia pre zaobchádzanie s chemikáliami.
  • Skladovať oddelene od potravín, nápojov a krmovín.
  • Znečistené, nasiaknuté časti odevu okamžite vyzliecť.
  • Pri práce nejesť, nepiť a nefajčiť.
  • Pred prestávkami a po ukončení práce umyť ruky.
  • Nevdychovať plyny/pary/aerosóly.
  • Zabrániť styku s očami a pokožkou.
  • Pri nedostatočnom vetraní chrániť dýchacie cesty.
  • Po prípadnom kontakte je potrebné zasiahnuté miesto po očistení neutralizovať väčším množstvom vody!

Čo potom, keď sme plesne na stene úspešne odstránili?

Keď odstránite všetky stopy plesní, ktoré vidíte, je potrebné nechať stenu dôkladne vyschnúť. Až potom je čas na novú farbu. Použitie správnej farby a dodržiavanie predpísaného postupu nanášania môže byť účinným spôsobom, ako zabrániť opätovnému rastu plesní.

Pri výbere farby by ste mali vyberať také, ktoré sú schopné odolávať rastu plesní. Aj farby, ktoré obsahujú zinok alebo striebro, sú dobrou voľbou. Existujú tiež farby s obsahom fungicídov, ktoré sú účinné pri zabránení rastu plesní a húb. Všeobecne sa odporúča vyberať farby na báze vody. Farby na báze rozpúšťadiel môžu vytvárať pary, ktoré podporujú rast plesní.

Tip na produkt MUREXIN:

Interiérová silikátová farba Bioweiss SK 500  je kvalitná, biela, vodou riediteľná a umývateľná. Neobsahuje žiadne rozpúšťadlá a má nízky obsah emisií. Má výbornú kryciu schopnosť. Táto vysoko paropriepustná farba umožňuje výmenu vlhkosti medzi podkladom a okolím, čím znižuje riziko vzniku plesní a rias. Je určená na náter stien a stropov v novostavbách aj rekonštrukciách. Možno ju použiť na všetky bežné stavebné podklady. Je dermatologicky testovaná a je vhodná aj pre alergikov.

Vzhľadom na to, že plesne môžu byť zdraviu škodlivé, je dôležité venovať pozornosť preventívnym opatreniam, ktoré znížia riziko vzniku plesní. Okrem iného tu patrí udržiavanie vhodných hygienických podmienok v interiéri a pravidelná údržba domu alebo bytu. Ak sa plesne predsa len objavia na stene v interiéri, je dôležité neodkladať ich odstránenie.  A ak sa plesne objavia v celom dome alebo súvisia s poškodením budovy či nesprávnou konštrukciou, je dôležité obrátiť sa na profesionálnych odborníkov, ktorí vám pomôžu identifikovať príčinu problému a navrhnúť vhodné riešenie.