Skip to content
hintergrund bild

Blog

Dlažba na balkóne či terase

Pred realizáciou dlažby na balkóne či vonkajšej terase majstri obkladači často polemizujú o tom, aký je vlastne správny postup. Dôvodom môžu byť aj časté reklamácie užívateľov, ktorí sa sťažujú na rozširujúce sa škáry, rôzne zafarbenie či popraskanie škárovacej malty či tvorbu výkvetov.

Keramická či kamenná dlažba na balkónoch a terasách je celoročne vystavená poveternostným vplyvom. Najdôležitejšou úlohou týchto extrémne namáhaných častí stavieb je, čo možno najskôr odviesť povrchovú a presakujúcu vodu mimo objektu. Kondenzácia vody závisí od kolísania teploty a vlhkosti a skondenzovaná voda sa vždy môže hromadiť vo všetkých dutinách, ktoré boli pri lepení dlažby vytvorené, prípadne ktoré vznikli počas jej užívania. A práve cez „otvorené“ škáry vniká do podkladových vrstiev nežiaduca vlhkosť, ktorá následne poškodzuje aj okolitú dlažbu a môže narobiť veľké škody v podobe uvoľnenej dlažby. V škárach navyše častokrát vyrastá burina, ktorá narúša celkovú estetiku terasy. Spomínaným problémom môžeme predísť ak dodržíme odporúčanú skladbu produktov a ich postup realizácie.

Príprava plochy pred lepením dlažby

Za predpokladu, že je železobetónová doska nosná, súdržná, betón je dostatočne vyzretý, má príslušný spád (min. 1,5 %) a zvyškovú vlhkosť do 5 % môžeme začať s osadím balkónového profilu, ktorý zapracujeme do vrstvy hydroizolačnej stierky. Hneď ho ukotvíme pomocou skrutky a hmoždinky. Prebytočnú stierku stiahneme zarovno profilu a necháme ju 24 hodín vytvrdnúť. Na stykoch profil/železobetónová doska a železobetónová doska/stena nalepíme izolačnú samolepiacu pásku. Potom celoplošne nanesieme hydroizolačnú stierku, napríklad jednozložkovú, hydraulicky tuhnúcu Profi tesniaca fólia PD 1K, a to v dvoch samostatných vrstvách, pričom druhú vrstvu realizujeme po zaschnutí prvej (cca po 3 hodinách). Celková hrúbka izolačnej vrstvy musí byť min. 2 mm! Vrstva hydroizolačnej stierky vyschne a vytvrdne po minimálne 24 hodinách, počas ktorých je potrebné plochu chrániť pred rýchlym vysychaním a poveternostnými vplyvmi.

Lepenie a škárovanie dlažby

Na lepenie dlažby (samozrejme mrazuvzdornej a protišmykovej) použijeme lepiacu maltu, napríklad Pružná lepiaca malta šedá KGF 65, ktorá je vhodná pre dlažbu s rozmermi maximálne 40/40/12 mm. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou, nízkym sklzom a dlhým časom použiteľnosti. Pre väčšie formáty (cca 60×60 cm) môžeme použiť Lepiaca malta Flex XL, ktorá je flexibilná, vystužená vláknami, má vysokú počiatočnú pevnosť a je pochôdzna po 4-6 hodinách. Dlažbu nalepíme systémom obojstranného nanesenia lepidla. Odporúčaná šírka škáry je minimálne 5 mm a maximálna veľkosť dilatačných celkov je 3×3 m.

Na škárovanie dlažby použijeme cementovú škárovaciu maltu triedy CG2WA, napríklad Škárovacia malta FM 60 FLEX, ktorá je dostupná v 27 farebných odtieňoch, je jednoducho spracovateľná, vysoko oteru odolná, pružná s výrazne vodoodpudivým efektom. Pre zníženie nasiakavosti a zvýšenie odolnosti môžeme namiesto vody pri miešaní malty použiť Emulzia pre škárovacie malty FE 85.

Na tmelenie dilatačných škár sa doporučuje použitie polyuretánového tmelu, pričom pred tmelením je potrebné vyplniť škáru so  škárovacím povrazom vhodného priemeru, ktorý zabezpečí lepšie fungovanie tmelu. Odporúčaná šírka dilatačnej škáry je minimálne 5-8 mm.

Ak si vyberiete správne stavebné materiály a dodržíte všetky predpísané zásady pri ich spracovaní, výsledok bude výrazne istejší a riziko poškodenia výrazne nižšie. Len nezabudnite, že počas spracovania materiálov je nutné zohľadniť aj aktuálne klimatické podmienky. Materiály nikdy nespracovávajte pri teplotách pod +5°C.