Skip to content
hintergrund bild

Blog

Adhézny mostík záruka pevnosti, trvanlivosti a bezpečnosti

Adhézny mostík

Stalo sa vám už niekedy, že ste vymaľovali, ale z novej steny ste sa dlho netešili? Vrchná farba akoby sa zmraštila a vznikli mikrotrhlinky? Alebo sa nový náter „nespojil“ s podkladovou omietkou a výsledok nebol ohromujúci? Pravdepodobne ste podcenili prípravu podkladu a výber vhodného materiálu – penetračného náteru či adhézneho mostíka, ktorý by zjednotil nasiakavosť podkladu a bol zárukou dobrého spojenia s vrchnou vrstvou farby.

Správna príprava podkladu a výber vhodného materiálu sú kľúčové pre dosiahnutie požadovanej priľnavosti medzi podkladom a nasledujúcimi vrstvami, ktorými nemusí byť iba náter, ale tiež omietky, obklady, podlahové materiály, stavebné izolácie a pod. Pri maľovaní, práve od priľnavosti podkladu a farby závisí hĺbka prieniku, a v konečnom dôsledku aj životnosť náteru, ktorému v prípade dobrej priľnavosti neuškodí ani silné mechanické namáhanie.

K najčastejším viditeľným dôsledkom nedostatočného spojenia dvoch materiálov je oddeľovanie materiálov od povrchu. Tento jav môžeme pozorovať nielen pri náteroch, omietkach, obkladoch, ale aj v iných častiach či konštrukciách stavby. Zlá priľnavosť či adhézia stavebných materiálov však môže mať vážny vplyv na pevnosť, trvanlivosť, bezpečnosť a celkový stav konštrukcie, a tak by sme ju v žiadnom prípade nemali podceniť.

Termín či slovné spojenie „adhézny mostík“ sa používa na pomenovanie produktu/látky, ktorá slúži na zlepšenie vlastností podkladu pred nanášaním ďalších vrstiev, čím sa zabezpečí celková pevnosť spojenia dvoch vrstiev, a tým pádom aj celková odolnosť a bezpečnosť konštrukcie.

Adhézny mostík a podlahy

Adhézia hrá veľmi dôležitú úlohu aj v súvislosti s podlahovými materiálmi. Priľnavosť medzi podkladom a materiálmi na vyrovnanie podkladu či lepenie podlahových krytín je kľúčovým faktorom pri vytváraní trvalých, pevných a bezpečných podlahových konštrukcií.

Špeciálny adhézny mostík DX 9má univerzálne použitie a k jeho základným vlastnostiam patrí, že rýchlo schne a má nízku spotrebu. Tento jednozložkový, na spracovanie pripravený penetračný náter výrazne zlepšuje priľnavosť následných vrstiev. Neobsahuje rozpúšťadlá na báze špeciálnych disperzií. Po dobe odvetrania vznikne mierne lepkavý povrch, ktorý je okamžite pripravený na aplikáciu následnej vrstvy. Špeciálny adhézny mostík je určený na prípravu podkladov v interiéri a zastrešených/chránených vonkajších priestoroch. Je vhodný ako hĺbková penetrácia na nasiakavé minerálne podklady, ako aj na penetráciu pred lepením parkiet s Murexin MSP a PUR lepidlami, ktoré neobsahujú zmäkčovadlá. Rovnako je vhodný ako adhézny mostík pre následné nanášanie lepiacich mált a nivelačných hmôt do hrúbky vrstvy 10 mm na dlaždice, terazzo, pevne držiace a vode odolné zvyšky lepidiel, epoxidové nátery, parozábrany na epoxidovej a MSP báze (bez obsahu zmäkčovadiel), drevené podklady, kov a dobre prebrúsené liate asfalty. Jeho široké použitie ocení každý spracovateľ aj investor.

Adhézny mostík a ochrana výstuže v jednom

Jednou oblasťou, kde sa stretávame s pojmom adhézny mostík je oblasť betónových konštrukcií. Nie je zriedkavosťou, že po určitom čase je nutná sanácia týchto konštrukcií. Adhézny mostík HS 1 má hneď dvojaké použitie. Možno ho použiť ako prípravu podkladu pred nanášaním sanačnej malty a rovnako spĺňa požiadavky normy (EN 1504-7) na použitie ako protikorózna ochrana výstuže.

Počas spracovania pôvodný betón očistite a navlhčite, prípadne zrealizujte pačokový povlak. Správne namiešaný adhézny mostík nanášajte na matne vlhký podklad kefou tak, aby ste dosiahli súvislé pokrytie podkladu a tým dokonalé spojenie s ním. Vyvarujte sa vzniku mlák na betónovom podklade. Naneste sanačnú maltu a zhutnite, pritom dbajte na to, aby vždy dochádzalo k nanášaniu systémom ,,mokré do mokrého‘‘. Na zaschnutý adhézny mostík nie je možné aplikovať sanačnú maltu. Mostík je nutné odstrániť a postup opakovať.

V prípade použitia adhézneho mostíka ako protikoróznej ochrany výstuže, materiál nanášajte štetcom na očistenú výstuž v dvoch krokoch. Druhý náter aplikujte až keď sa prvá vrstva stane nosnou, t.j. cca po 6 hodinách. Celková vrstva musí mať po zaschnutí hrúbku minimálne 1 mm.

Tip na produkt MUREXIN:

Adhézny mostík a stavebné izolácie

Ak potrebujete realizovať novú vrstvu hydroizolácie (Špeciálna izolácia WD 1 K) na kovový podklad, ako je oceľ, zinkovaný plech, hliník atď. použite Adhézny mostík WD PRIMIS 150. Tento jednozložkový, na použitie pripravený, vysokokvalitný, flexibilný, trvalo elastický adhézny mostík bez obsahu rozpúšťadiel a silikónov zabezpečí optimálne spojenie. Rovnako je vhodný ako adhézny mostík pre spojenie starej a novej vrstvy Špeciálnej hydroizolácie WD-1K v interiéri aj exteriéri. Mimochodom táto vysoko kvalitná, flexibilná, jednozložková, na spracovanie pripravená, strešná a stavebná hydroizolácia, neobsahuje vodu, rozpúšťadlá, silikóny ani izokyanáty. Je trvalo elastická a odolná voči poveternostným vplyvom.