Skip to content
hintergrund bild

Blog

Nivelačné hmoty – dokonalý podklad pod každú podlahu

Podlaha v interiéri by mala byť nielen estetická, odolná voči opotrebovaniu, jednoducho udržiavateľná, ale v neposlednom rade rovná. Aby taká naozaj bola, je potrebné, aby ste mali pred kladením nášľapnej vrstvy – kobercov, plávajúcej podlahy, keramickej dlažby alebo lepených drevených podláh – rovný podklad. Pomôžu vám s tým nivelačné hmoty. Ich sortiment je však široký. Podľa akých kritérií si máte vybrať nivelačnú hmotu?

3 základné kritéria pri výbere nivelačnej hmoty

Prvou otázkou, ktorú by ste si mali položiť je aká bude nášľapná vrstva podlahy? Pokiaľ to bude plávajúca podlaha, keramická dlažba alebo koberec, úplne vám postačí nivelačná hmota s pevnosťou v tlaku 20 alebo 25 N/mm2 (trieda pevnosti C20 alebo C25 podľa STN EN 13813).  Napríklad cementová Nivelačná hmota ST 25, ktorá je určená na vyrovnanie väčších nerovností, a to až do hrúbky vrstvy 35 mm. Vhodným podkladom sú bežné minerálne podklady, cementové potery a betónové podklady, s obmedzením aj anhydritové podklady. Je vhodná aj na podlahové vykurovanie a na podlahy zaťažené kolieskovým nábytkom. Obsahuje veľmi málo emisií a k jej spracovateľským vlastnostiam patrí dobrý rozliv. Pochôdzna je približne za 1-2 hodiny. Táto nivelačná hmota je, okrem klasického spracovania, aj pumpovateľná a môže sa nanášať strojovo.

Pokiaľ však nášľapnou vrstvou budú lepené drevené podlahy alebo epoxidové podlahy, mali by ste sa rozhodnúť pre nivelačné hmoty s vyššou triedou pevnosti (C30 a viac). Takou je cementová Nivelačná hmota Objekt Plus OS 50, ktorá je ideálna pod všetky druhy podlahovín na dokonalé plošné vyrovnanie podkladu. Môžete ju použiť do maximálnej hrúbky vrstvy 15 mm.

Druhým kritériom, ktoré je potrebné brať do úvahy pri výbere nivelačnej hmoty je hrúbka vrstvy ktorú potrebujete a tretím dôležitým kritériom je materiál podkladu, na ktorý idete nivelačnú hmotu aplikovať. V princípe platí, že na cementový podklad sa aplikuje cementová alebo sadrová hmota a na sadrový podklad môžete aplikovať iba sadrové nivelačné hmoty.

Nivelačné hmoty so špeciálnymi vlastnosťami

Okrem základného rozdelenia nivelačných hmôt podľa typu nášľapnej vrstvy, hrúbky vrstvy nivelačnej hmoty a materiálu podkladu sú prípady, kedy je nutné zvoliť si nivelačku so špeciálnymi vlastnosťami. Tými najčastejšími sú požiadavka na extrémne vysokú pevnosť, napríklad na vyrovnanie a prípravu podkladu v priemyselných objektoch (cementová Nivelačná hmota Extrém NE 30, plošné vyrovnanie pre hrúbky vrstvy 3-30 mm), požiadavka na nivelačnú hmotu, ktorá sa dá aplikovať na špeciálny podklad akým sú drevené podlahy (cementová Nivelačná hmota na drevené podlahy NH 75, hrúbka vrstvy 3-20 mm) alebo požiadavka na čas realizácie (cementová  Rýchla nivelačná hmota SL 52, ktorá je mimoriadne rýchla a pevná a možno ju realizovať v hrúbke 2-20 mm; je pochôdzna približne po hodine a pokládka paropriepustných podlahovín je možná už po 1,5 hodine).

Tip na produkt MUREXIN:

Nivelačná hmota Maximo M 61 je rýchlotuhnúca hmota pre hrúbky vrstvy 2-15 mm. Oproti bežným nivelačným hmotám má nižšiu spotrebu o cca 20 %. Je vhodná na vyrovnanie podkladu pred kladením všetkých podlahových krytín. Mimoriadne vhodná je na podlahové vykurovanie, vďaka lepšiemu prenosu tepla a tepelno-akumulačnej schopnosti môže znížiť náklady na vykurovanie až o 12 %.

Výplňové a oprávkové hmoty

Sortiment nivelačných hmôt dopĺňajú výplňové a oprávkové hmoty, ktoré sú určené na vyrovnanie menších či väčších nerovností v podklade. Opäť môžu byť na cementovej alebo anhydritovej báze. Cementová hmota má vyššiu pevnosť, je rýchlotuhnúca, tuhne bez pnutia a je tvarovateľná. Je ideálna na vyrovnanie a nivelovanie schodov a podest, ako aj na vyplnenie dier a nerovností v cementových poteroch, nivelačkách a na betónových plochách. Výplňovú a oprávkovú hmotu SF 83 možno použiť na vyrovnanie nerovností do hrúbky 40 mm.

Tip na produkt MUREXIN:

Hydraulicky vytvrdzujúcu vysprávkovú hmotu s obsahom umelých živíc Murefix MF 4 môžete použiť na vyspravenie dier a jemných nerovností na cementových aj anhydritových poteroch a nivelačných hmotách, na vyhladenie OSB dosiek, keramických obkladov a dlažieb a na opravu betónových povrchov. Použiteľná je v hrúbke 0-4 mm.