Skip to content
hintergrund bild

Blog

Sanačná omietka – riešenie na vlhkosť v murive?

Možno ste sa už stretli s názorom, že vlhkým stenám pomôže sanačná omietka. Do určitej miery je toto tvrdenie správne, ale také jednoduché to nie je.

Ako sa dostáva vlhkosť do muriva

Príčin vlhkosti môže byť niekoľko a častokrát sa vzájomne ovplyvňujú. S vlhkosťou v murive zvádzame boj už od samotnej výstavby, počas ktorej je stavebnými procesmi do objektu vpravovaná aj vlhkosť, ktorá sa postupne stabilizuje do rovnovážneho stavu. Stavbu je potrebné dostatočne vetrať, aby zabudovanej vlhkosti nebolo až príliš. Po nasťahovaní sa nových obyvateľov sa dom dostáva do bežného chodu a je v zmysle vlhkosti zaťažovaný varením, využívaním kúpeľne či sušením bielizne v interiéri. Počas času užívania stavby však na stavebné konštrukcie pôsobia aj faktory z vonkajšieho prostredia a celá stavba je vystavená nepriaznivým a premenlivým poveternostným podmienkam.

Vzlínajúca vlhkosť

K najčastejším dôvodom vzniku problémov s vlhkosťou v murive je nesprávne navrhnutá hydroizolácia alebo nedodržanie technologického postupu výstavby. V prípade starších objektov to môže byť poškodená alebo úplne chýbajúca hydroizolácia. Objekty sú tak vystavené vplyvu kapilárnej vlhkosti (vzlínajúca vlhkosť), ktorá do muriva transportuje aj soli. Tie sa postupne dostávajú do omietky a nakoniec spôsobujú jej rozklad (zväčšený objem v dôsledku kryštalizácie a mechanické poškodenie omietky).

Nedostatky vznikajúce pôsobením vody a vlhkosti

Pôsobením vody a vlhkosti sa mení štruktúra a vlastnosti stavebných materiálov. Vznikajú rôzne nedostatky, dôsledkom ktorých môže prísť k čiastočnej alebo úplnej strate funkčnosti muriva až po stavy ohrozujúce bezpečnosť a zdravie užívateľov objektov. Voda môže nepriaznivo pôsobiť aj na tepelnoizolačné materiály, ktoré sú v mnohých prípadoch neoddeliteľnou súčasťou obvodovej konštrukcie.  Nemôžeme ignorovať ani estetické nedostatky. V neposlednom rade nadmerná vlhkosť v stavebných konštrukciách nepriaznivo pôsobí na zdravie človeka, vedie k poruchám dýchacích ciest, ku kožným ochoreniam a iným zdravotným problémom a znižuje kvalitu života.

Vedeli ste ako sa prejavuje vlhkosť v murive a omietkach?

• stopami vlhkosti na povrchu vonkajšej aj vnútornej omietky
• odlupovaním a drolením farby
• odpadaním a praskaním omietky
• vytvorením zasolených škvŕn a stmavnutia na povrchu omietky
• urýchlenou tvorbou plesní a typickým zápachom
• zhoršením kvality všetkých drevených predmetov a nábytku v miestnosti

Sanácia muriva

Vyššie spomenuté prejavy nás upozorňujú na nutnosť sanácie. Aby boli sanačné opatrenie účinné, mali by sme čo najlepšie poznať príčiny zvýšenej vlhkosti a skutočný stav muriva. Voľba sanácie závisí aj od vynaložených finančných nákladov. Často sa snažíme šetriť na nesprávnom mieste a rozhodneme sa pre najlacnejšie riešenie, ktoré však nemusí byť najsprávnejšie.

Medzi nepriame sanačné metódy patrí úprava terénu, ktorej úlohou je odviesť vlhkosť z okolia stavby vyspádovaním terénu, odvedením povrchovej vody žľabom, odvedením dažďovej vody zo striech a podobne. Na zníženie hladiny podzemnej vody sa vykonáva odvodnenie pomocou drenážneho systému, pričom voda z drenáže sa odvádza do recipientu, kanalizácie alebo studne. Sanáciu vlhkosti muriva urýchľuje aj prirodzené vysušovanie konštrukcií vetraním alebo prúdením vzduchu. Rýchlejšie a účinnejšie je nútené vysušovanie.

K primárnym sanačným opatreniam, ktoré zamedzujú prístupu vody do muriva, patria rôzne mechanické metódy – podrezávanie a podsekávanie, vkladanie oceľových plechov špeciálnymi strojmi do škáry homogénneho muriva, alebo chemická metóda – injektáž, čiže napúšťanie chemickej zmesi do vyvŕtaných otvorov v murive. Niekedy sú podmienky sanácie príliš komplikované a sú možné len obmedzené stavebné zásahy. Vtedy sa dá využiť elektroosmóza, ktorej princípom je zrážanie vlhkosti do určitých miest smerom do zeme. Táto metóda je veľmi účinná, no náklady na jej realizáciu sú pomerne vysoké. Po odstránení príčin vlhkosti (nepriame a primárne sanačné opatrenie) by sa malo pristúpiť k realizácii sanačných omietok. Ak zdroj vlhkosti nebude zistený a odstránený, použitie sanačnej omietky natrvalo nezabráni opätovnému poškodeniu muriva vlhkosťou.

Sanačná omietka a jej funkcia

Zvyčajný priebeh degradácie klasickej omietky je, že vlhkosť v kvapalnej forme preniká z muriva do omietky. Prenikajúca voda je nositeľom rozpustných výkvetotvorných solí (roztoky síranov, dusičnanov, chloridov, uhličitanov), ktoré pochádzajú z podložia, ovzdušia, samotného murovacieho materiálu alebo z predchádzajúceho využívania objektu. Voda vynáša rozpustené soli na povrch muriva, t. j. omietky, kde sa odparí (tzv. odparovacia zóna). Soli potom pri hydratačných a kryštalizačných zmenách rozrušujú omietku aj murivo. Vysoká vlhkosť zároveň znižuje mrazuvzdorsnoť povrchových úprav a vrstiev muriva.

Sanačná omietka má vhodne nastavenú vysokú otvorenú pórovitosť (je asi 3 až 4 väčšia ako má klasická vápennocementová omietka) a úroveň vnútornej hydrofobizácie, ktorá obmedzuje prienik kvapalnej vody cez omietku na jej povrch. Priepustnosť sanačnej omietky vytvára priaznivé podmienky na odvod vlhkosti z muriva vo forme vodnej pary. Soli, ktoré masívne poškodzujú bežné omietky, sa postupne ukladajú v póroch sanačnej omietky. Všetky spomenuté vlastnosti sanačnej omietky zaisťujú, že jej povrch ostáva dlhodobo bez viditeľných prejavov vlhkostí a porúch.

Tip na produkt MUREXIN:

Jednoducho a rýchlo s jednou omietkou
Sanačné sušiace omietky Kemasan sú jednoduché a účinné. Na rozdiel od mnohých iných sanačných systémov nepotrebujete kombináciu rôznych materiálov (prednástrek, jadrová omietka atď.). Hlavná výhoda je, že jedným typom omietky možno vyriešiť rôzne typy zavlhnutia, a to od podkladu až po finálny povrch. Sušiaca omietka Kemasan 580 na báze hydraulických spojív s vysokým obsahom difúzne otvorených mikropórov sa používa na sanáciu omietok v interiéri aj exteriéri, vrátane soklov budov, pivničných priestorov či klenbových konštrukcií. Vhodná je na všetky typy podkladov (z tehál, kameňa, betónu).

Ďalšie produkty MUREXIN na sanáciu vlhkého muriva nájdete tu. Sušiaca omietka Kemasan 580  bola použitá aj pri revitalizácii zvonice v Smolníku.