Skip to content
hintergrund bild

Blog

Stavebná chémia a diizokyanáty

Stavebná chémia

Už o pár týždňov bude pri práci s diizokyanátmi vyžadovaná povinná odborná príprava zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb. O čo presne ide a ktorých produktov MUREXIN sa to dotkne? Existujú alternatívne produkty bez obsahu diizokyanátov, ktoré možno použiť bez týchto obmedzení?

Čo sú to diizokyanáty?

Sú to organické zlúčeniny, ktoré sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach, najmä tam, kde je požiadavka na tvrdé a odolné materiály. S diizokyanátmi sa bežne stretnete pri výrobe polyuretánových lakov a náterov v automobilovom priemysle, v stavebníctve pri výrobe stavebnej chémie a produktov na báze polyuretánov a epoxidov – lepidiel na parkety, izolácií, stierok, škárovacej hmoty, lakov a náterov, ale tiež v elektrotechnickom, textilnom priemysle, ako aj pri výrobe tvrdých a odolných plastov.

Výrobky, ktoré obsahujú diizokyanáty sú klasifikované ako vysoko senzibilizujúce pre dýchacie cesty a pokožku a pri neopatrnom zaobchádzaní môžu spôsobiť zdravotné problémyako podráždenie kože, očí a dýchacích ciest. Okrem toho vyvolávajú alergické reakcie najmä u osôb, ktoré boli v minulosti vystavené týmto zlúčeninám. Preto správne skladovanie týchto produktov, ako aj bezpečné zaobchádzanie s nimi, sú viac ako dôležité.

V zmysle nariadenia EÚ o diizokyanátoch od 24. augusta 2023 sa tieto zlúčeniny nesmú používať ako látky samotné, ako zložky iných látok alebo v zmesiach na priemyselné a profesionálne použitie pokiaľ:

a) Koncentrácia diizokyanátov jednotlivo a spolu nie je nižšia ako 0,1 hm. % alebo b) Zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba nezabezpečí úspešné absolvovanie odbornej prípravy priemyselných alebo profesionálnych používateľov zameranej na bezpečné používanie diizokyanátov pred samotným použitím látky alebo zmesi.

Čo to v praxi znamená?

Všetky firmy a živnostníci musia svojich zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s výrobkami s obsahom diizokyanátov, zaškoliť najneskôr do 24. augusta 2023 a absolvovanie školenia preukázať certifikátom. Školenie sa musí opakovať každých päť rokov. Spracovatelia, ktorí neboli zaškolení, už nesmú po tomto termíne produkty s obsahom diizokyanátov spracovávať. Porušenie nariadenia má právne následky. EÚ túto povinnosť stanovila príslušným nariadením.

Produkty MUREXIN s obsahom diizokyanátov

V portfóliu produktov MUREXIN sú produkty, ktoré obsahujú diizokyanáty, a tak sa naši spracovatelia nevyhnú tomuto zaškoleniu. Na etikete dotknutých produktov je zreteľne uvedené upozornenie: „Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.“

O ktoré produkty sa jedná?

Niektoré z uvedených produktov majú alternatívne riešenie, ktoré je uvedené v pravom stĺpci tabuľky.

Materiály pre PODLAHY
Produkty s obsahom diizokyanátov 

• Živica na zošívanie 2K SI 60
• Penetračný náter PU 5 Express
 Dvojzložkové lepidlo 2K PU 330 
• Lepidlo na parkety PU 566
• Lepidlo na parkety PU 560
• Aqua Nano lak NT100 
• Lak 2K PU 95 
Alternatívne produkty bez obsahu diizokyanátov 

• Živica na zošívanie MS-X 24
• Silanová parozábrana MS-X 3
• Špeciálne lepidlo na dizajnové krytiny X-BOND MS-K499
• Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 530
• Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 539
• Aqua parketový lak špeciál PS 90 alebo Aqua parketový lak Extrem NX 85
• Žiadna alternatíva
Materiály pre OBKLADY
Produkty s obsahom diizokyanátov 

• Polyuretánové lepidlo VIBRAX VPU 93
• Univerzálna izolácia PU 500 
Alternatívne produkty bez obsahu diizokyanátov 

• Žiadna alternatíva
• Špeciálna hydroizolácia WD-1K
Materiály pre LIATE PODLAHY
Produkty s obsahom diizokyanátov 

• Polyuretánová stierka PU 300
• Polyuretánová stierka PU 400
• Polyuretánová stierka PU 600
• Živica Express Coat EC 60
• Živica Express Coat EC 260
• Polyuretánový náter PU 40
• Koberec z prírodného kameňa PU 1K 
Alternatívne produkty bez obsahu diizokyanátov 

• Žiadna alternatíva
• Žiadna alternatíva
• Žiadna alternatíva
• Žiadna alternatíva
• Žiadna alternatíva
• Žiadna alternatíva
• Žiadna alternatíva
Materiály pre STAVEBNÉ IZOLÁCIE
Produkty s obsahom diizokyanátov 

• Škárovacia hmota PU 15
• POLYBOND PRIMER PB 7
Alternatívne produkty bez obsahu diizokyanátov 

• Žiadna alternatíva
• Žiadna alternatíva

Vo všeobecnosti platí, že spomenuté produkty sa nezmenili. Naďalej môžu byť bezpečne spracované za predpokladu dodržiavania ochranných opatrení s tým, že od 23. augusta 2023 bude pri práci s nimi vyžadovaný doklad o absolvovaní príslušného školenia. Všetky produkty sa po vytvrdnutí menia na nízko emisné živice, a teda sú bezpečné pre koncových užívateľov.