Skip to content
hintergrund bild

Blog

Vyrovnanie podlahy – krok za krokom

Vyrovnanie podlahy návod | Murexin

Vyrovnávanie podláh je neoddeliteľnou súčasťou prípravy podkladov pred položením finálnych podlahových krytín, ktorými môžu byť dlažba, laminátová krytiny, parkety alebo koberec. Pre dosiahnutie dokonale rovného a hladkého povrchu sa používajú nivelačné hmoty alebo stierky, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre tento účel.

Nivelačné hmoty sú cementové alebo anhydritové (sadrové) zmesi, ktoré po zmiešaní s vodou vytvárajú tekutú, samonivelizačnú hmotu, ktorá sa jednoducho rozlieva na podklad a vytvára rovnomerný povrch. Sú navrhnuté tak, aby rýchlo tuhli a vytvorili pevný základ pre finálnu podlahovú krytinu.

Nivelačné hmoty na cementovej báze sú vhodné pre rôzne typy podkladov vrátane betónu, starých keramických dlaždíc a iných stabilných povrchov. Majú vysokú pevnosť a odolnosť proti vlhkosti, preto sú ideálne pre použitie v kúpeľniach a kuchyniach. Anhydritové  nivelačné hmoty sú vhodné pre suché vnútorné priestory. Majú nižšiu hmotnosť a lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Nie sú však vhodné do vlhkých prostredí, pretože anhydrit môže reagovať s vodou a strácať pevnosť.

K trom základným výhodám nivelačných hmôt patrí jednoduchá aplikácia – sú ľahko miešateľné s vodou a majú samonivelizačné vlastnosti, čo znamená, že sa prirodzene rozlievajú do roviny bez potreby komplikovaného rozťahovania. Ďalej je to rýchle tuhnutie. Mnohé nivelačné hmoty tuhnú a sú pochôdzne už po niekoľkých hodinách, čo urýchľuje proces dokončenia podlahy. Treťou výhodou je ich univerzálnosť. Väčšina nivelačných hmôt je vhodná pre rôzne podklady a môže byť použitá pod rôzne druhy finálnych krytín.

Nivelačná hmota ST 25 / TOPLEVEL START 235

Tip na produkt MUREXIN:

Kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť!

Obľúbená cementová Nivelačná hmota ST 25 je určená na použitie v interiéri, a to na plošné vyrovnanie väčších nerovností cementom viazaných podkladov v hrúbke vrstvy od 2 až do 35 mm. Ideálna je pod všetky druhy podlahových krytín, keramické dlažby aj prírodný kameň. Vhodná je tiež na podlahové kúrenie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Vďaka inovácii pôvodnej receptúry má lepší rozliv, lepšie pevnostné parametre a vytvára hladký povrch. Navyše upravená receptúra mierne zrýchlila čas tuhnutia, čoho následkom je kratší čas pokládky dlažby a iných podlahových krytín.

Realizácia nivelačnej hmoty krok za krokom

Príprava podkladu:

  1. Pred aplikáciou nivelačnej hmoty je kľúčové dôkladne pripraviť podklad. Povrch musí byť čistý, suchý, pevný a bez prachu, mastnoty či voľných častíc. Odporúča sa podklad prebrúsiť a povysávať.
  2. Väčšie nerovnosti je potrebné vyspraviť vhodnou oprávkovou resp. výplňovou  hmotou v závislosti od typu podkladu.
  3. Všetky zvislé konštrukcie je nutné oblepiť obvodovou dilatačnou páskou.
  4. Penetračný náter, ktorý zabezpečí lepšiu priľnavosť nivelačnej hmoty k podkladu, nanášajte rovnomerne na čistý a pripravený podklad valčekom v jednej vrstve.

Prečítajte si tiež článok Ako si vybrať správny penetračný náter pri realizácii podlahy.

Aplikácia nivelačnej hmoty:

Vyrovnanie podlahy - miešanie zmesy

1.

Do čistej nádoby nalejte predpísané množstvo čistej vody a vysypte obsah vreca. Miešajte nízkootáčkovým miešadlom cca 3-5 minút kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek.

2.

Hmotu nalievajte ručne alebo strojovo, pokiaľ možno v jednom pracovnom kroku bez prestávok. Je potrebné dodržať max. hrúbku vrstvy pre danú nivelačnú hmotu.

Vyrovnanie podlahy - roztiahnutie nivelačnej hmoty pomocou rakly

3.

Na rovnomerné roztiahnutie nivelačnej hmoty použite raklu s ozubenou vložkou. V rohoch a ťažko prístupných miestach použite murárske hladítko. Veľkosť zubov by mala byť cca 2x väčšia ako je hrúbka vrstvy. Samonivelačné vlastnosti hmoty zabezpečia, že sa zmes rovnomerne rozleje a vytvorí hladký povrch. V prípade hrubších vrstiev alebo veľkých nerovností je možné aplikovať hmotu v niekoľkých vrstvách.

Odvzdušnenie nivelačnej hmoty ježovým valčekom

4.

Hneď po roztiahnutí nivelačnú hmotu odvzdušnite ježovým valčekom. Uvoľníte tým uzavreté vzduchové bubliny pre dosiahnutie rovného a súvislého povrchu (neplatí v prípade použitia nivelačnej hmoty s vláknami).

Vyrovnanie podlahy návod - vytvrdnutie nivelačnej hmoty

5.

Hotovú nivelačnú vrstvu nechajte predpísanú dobu vytvrdnúť a chráňte ju pred nežiaducimi účinkami slnečného žiarenia a vetra, ktoré môžu spôsobiť jej príliš rýchle vysýchanie.

Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30

Tip na produkt MUREXIN:

Potrebujete vyrovnať terasu, chodník či okolie bazénu?

Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30 je na to ako stvorená. Touto cementovou, mrazuvzdornou a poveternostným vplyvom odolnou exteriérovou nivelačnou hmotou jednoducho zrealizujete vrstvy v hrúbke 5 až 30 mm pred aplikáciou podlahovín každého druhu. Vytvrdzujúce s minimálnym zmraštením, je vhodná na použitie aj v interiéri a umožňuje vyrovnanie plôch so spádom do 3%.

Prehľad a vhodnosť použitia nivelačných hmôt MUREXIN

Trieda pevnos-ti***Max. hrúbka vrstvy (mm)Pokládka krytín po (hod.)**Drevené 
podlahy
Drevo-trieskaBetónDlažba
Terazzo

Kameň
Anhy-dritový poterCemen-tový poterPVCLino-leumKober-ceParkety-masívParkety-hotovéPlávajúce podlaho-vinyDlažbaEpoxid, poly-uretán
Nivelačná hmota Maximo M 61C30 F7 15 12-24
Nivelačná hmota BASIC NB 10C25 F6 1024-36
Nivelačná hmota
ST 25
C25 F53524-48
Nivelačná hmota Objekt Plus OS 50C30 F10 15 24-36
Nivelačná hmota Extrém NE 30C35 F73024-48 *
Rýchla nivelačná hmota
SL 52
C60 F15 201-12
Nivelačná hmota na drevené podlahy NH 75C40 F10 2024-36
Nivelačná hmota
CA 20
C30 F72024-36*
Nivelačná hmota
CA 60
C50 F71512-18**
Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30C25 F7 3024-36
Nivelačná hmota Industrie FMI 50C30 F10 5024-48
Oprávková hmota
RS 90 F
C30 F7500,5
Výplňová a oprávková hmota
CA 85
C40 F10 502-3
Murefix MF 4C40 F10100,5

Legenda: * vhodné s obmedzením ** časové údaje o pokládke podlahovín sú stanovené pre teplotu 20°C, relatívnu vlhkosť vzduchu 65% a hrúbku vrstvy cca 4 mm *** označenie kvality nivelačných hmôt podľa STN EN 13813

Použitie nivelačných hmôt je kľúčové pre dosiahnutie kvalitného a rovného podkladu pred položením finálnej podlahovej krytiny. Správny výber typu hmoty a dodržiavanie postupov pri jej aplikácii sú základom úspechu.

Cementové a anhydritové hmoty ponúkajú rôzne výhody a sú vhodné pre špecifické podmienky. So správnou prípravou podkladu a technikou aplikácie dokážu zabezpečiť dlhú životnosť a estetický vzhľad podlahy, ktorý splní vaše očakávania a zaručí jej pohodlné a bezpečné užívanie.