Skip to content
hintergrund bild

Blog

Betónová stierka – stierka na opravu betónových povrchov

Betónová stierka

Pri výbere betónovej stierky na opravu povrchov betónových konštrukcií je prvým krokom určenie typu opravy, ktorú plánujete realizovať. Opravy môžu zahŕňať vyplnenie pórov, trhlín a dier, vyhladenie povrchu, opravu, úpravu či vylepšenie betónovej textúry, a to s cieľom obnovy, zlepšenia vzhľadu či zvýšenia trvanlivosti betónových konštrukcií.

Čo sa týka vlastnosti betónovej stierky, mala by dobre priľnúť k podkladu, mala by mať minimálne zmrštenie, vysokú oteru odolnosť, mala by byť pevná, odolná voči namáhaniu, pri použití v exteriéri aj voči poveternostným vplyvom, proti mrazu, prípadne posypovým soliam. Čo sa týka spracovateľských vlastností, k výhodám patrí jednoduchá spracovateľnosť, príp. možnosť ručného aj strojového spracovania.

Rôzne odtiene sivej

Farba betónu je vizuálny dojem alebo vlastnosť, ktorá popisuje farebný odtieň alebo farebný vzhľad betónu. Betón je obvykle šedý alebo sivý, ale jeho farba môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi či prísadami. Jednoducho, nie je sivá ako sivá. Požadovaný farebný odtieň sivej pre finálne stierkovanie betónových povrchov môžete dosiahnuť zmiešaním sivej Betónovej stierky BS 05G a bielej Betónovej stierky BS 10 W. Aby výsledný odtieň splnil vaše predstavy, urobte si skúšobnú vzorku. Spomenuté betónové stierky sú priemyselne vyrábané zmesi, ktoré sa produkujú vo veľkých priemyslových závodoch. To zaručuje ich vysokú presnosť a kontrolou kvality tak, aby boli zaručené deklarované vlastnosti a kvalita produktu. Tieto minerálne, suché, maltové zmesi sú určené na výrobu jemnej sanačnej malty na opravu povrchu betónových konštrukcií. Majú vynikajúcu priľnavosťou k betónu, obsahujú len malé množstvo chrómanov a neobsahujú chloridy. Podľa EN 1504-3 spĺňajú podmienky triedy R2. V interiéri a exteriéri sú vhodné na zhotovenie plošných stierok na minerálnych podkladoch ako je betón, železobetón atď., a to na zvislých a vodorovných plochách až do hrúbky 5 mm v jednom pracovnom kroku. Rovnako sú určené aj na vyrovnanie betónových povrchov, opravy rôznych nepravidelností či nedokonalostí, hrubých hniezd, poškodených hrán, atď.

Tip na produkt MUREXIN:

Betónová stierka odolná aj proti posypovým soliam

Priemyselne vyrábaná, suchá, zušľachtená, cementová zmes Jemná betónová stierka FS 4 je určená na prípravu jemnej reprofilačnej malty pre opravu povrchu betónových konštrukcií. Vyznačuje sa veľmi dobrými spracovateľskými vlastnosťami. Stierka je vhodná v interiéri aj exteriéri na vypĺňanie pórov a dutín, aj ako stierková hmota pre celoplošné nanášanie na betónové podklady na zvislých a vodorovných plochách v hrúbkach vrstvy 0,5 až 5 mm v jednom pracovnom kroku. Táto betónová stierka triedy R2/XF4 je odolná aj proti posypovým soliam, čo ju predurčuje na použitie na častiach stavby, ktoré sú priamo vystavené nielen mrazu, ale tiež rozmrazovacím prostriedkom a posypovým soliam.

Realizácia betónovej stierky

Čo sa týka spracovania betónovej stierky, zamiešanú maltu je potrebné naniesť na pripravený podklad, ktorý musí byť nezamrznutý, pevný, súdržný, nosný, tvarovo stály, zbavený prachu, mastnoty, olejov, antiadhéznych prostriedkov a iných nečistôt, ako aj látok podporujúcich koróziu napr. chloridov, a to systémom „mokré do mokrého“ v max. hrúbke 5 mm v jednom pracovnom kroku. Podklad musí byť aspoň 12 hod. pred realizáciou navlhčený tak, aby bol povrch kapilárne nasýtený. Koróziou napadnutá výstuž musí byť zbavená hrdze a ošetrená vhodným prípravkom. Na zlepšenie prídržnosti betónovej stierky sa odporúča aplikovať pred jej nanesením prostriedok na zvýšenie adhézie/priľnavosti. Úpravu povrchu (napr. filcovanie) realizujte bez pridávania vody, v opačnom prípade môže dochádzať k zmene vlastností materiálu na povrchu. Následným ošetrením vhodnými opatreniami sa zabráni rýchlemu vysúšaniu malty.

Hydrofobizácia betónu

S cieľom zlepšiť odolnosť betónového povrchu voči vode a vlhkosti je možné po 28 dňoch (pri teplote vzduchu 20°C) realizovať produkty na tzv. hydrofobizáciu betónového povrchu. Ide o proces aplikácie hydrofobného (vodeodpudivého) materiálu na povrch betónovej konštrukcie s cieľom zlepšiť odolnosť betónu voči vode a vlhkosti. Výsledkom tohto procesu je ochranu betónového povrchu/konštrukcie pred závažným poškodením, ktoré môže spôsobiť zmäkčenie betónu, trhliny, rozpad či dokonca prispieť ku korózii oceľovej výstuže. Produkty na hydrofobizáciu betónu môžu byť aplikované až po 28 dňoch vzhľadom na to, že betón prechádza procesom zvaným hydratácia, ktorý je kľúčový pre jeho vytvrdzovanie a získanie potrebnej pevnosti. Hydratácia je chemická reakcia medzi vodou a cementovými časticami v betóne, ktorá postupne vytvorí kryštalickú mriežku, ktorá je zodpovedná za to, že betón dosiahne svoju pevnosť.

Vedeli ste, že:

Triedy mált na opravu betónu

Požiadavky na identifikáciu, vlastnosti a na bezpečnosť výrobkov, ako aj systémy na opravu betónových konštrukcií s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie stanovuje norma STN EN 1504-3. Táto norma definuje štyri triedy mált na opravu betónových konštrukcií (R4 až R1) a udáva, ktorá trieda by sa mala použiť pri danom type konštrukcie. Trieda R4 (malty s nosnou funkciou, vysokou pevnosťou a vysokým modulom pružnosti) sú určené na opravu betónov s vysokou pevnosťou, ktoré sú vystavené veľkým zaťaženiam. Trieda R3 (malty s nosnou funkciou so strednou pevnosťou a stredným modulom pružnosti) sú určené na opravu betónov s nižšou pevnosťou, ktoré sú vystavené stredné zaťaženie. Triedy R2 a R1 (malty bez nosnej funkcie) sú určené na opravu všetkých betónov bez nosnej funkcie, t. j. tam, kde nie je potrebné prenášať zaťaženie.